Bezpečnost potravin

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim

Vydáno: 10. 8. 2018
Autor: HSHMP

Voda má nenahraditelnou funkci v metabolismu i při regulaci tělesné teploty.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) připomíná veřejnosti, že  v letním období a zvláště v takovém horku, jaké panuje nyní, je důležitý dostatečný příjem tekutin. Voda má nenahraditelnou funkci v metabolismu i při regulaci tělesné teploty, tvoří u dospělého cca 60 % těla, u dětí až 80 %.

Příjem tekutin za normálních okolností  

Dostatečným příjmem tekutin rozumíme takový příjem, který nahradí přirozené ztráty tělesné vody metabolismem, močením, dýcháním, pocením. Denní obměna tekutin za normálních podmínek během roku vyžaduje, aby dospělá osoba vypila zhruba 1,5 l tekutin, k tomuto objemu pak ještě přispěje konzumace ovoce, zeleniny, polévky apod. Tím si průměrná dospělá osoba zajistí příjem přibližně kolem dvou litrů, které potřebu vody pokryjí dostatečně. Záleží i na tělesné konstituci, zdravotním stavu, charakteru vykonávané činnosti, teplotě prostředí atd.

U dětí je potřebné množství tekutin úměrně menšímu objemu těla nižší, ale z důvodu relativně většího povrchu těla vzhledem k jeho objemu dochází ke ztrátám rychleji, a proto je případný nedostatek tekutin u dětí závažnější, dojde k němu rychleji a rychleji ohrožuje na zdraví i životě.

U sportujících nebo těžce pracujících osob je potřeba tekutin větší, úměrně míře fyzické námahy. Samostatnou kapitolou je práce v horkých provozech nebo za obdobných podmínek. Potřebné množství tekutin za běžných klimatických podmínek je uvedeno v tabulce níže.

Tabulka odpovídajícího příjmu tekutin za normálních klimatických podmínek podle věku: 

Věk Množství tekutin
0 – 6 měsíců 0,1 – 0,19 l / na 1 kg váhy / za den
6 – 12 měsíců 0,8 – 1,0 l / za den
1 – 2 roky 1,0 – 1,2 l / za den
2 – 3 roky 1,3 l / za den
4 – 8 let 1,6 l / za den
9 – 13 let

dívky: 1,9 l / za den

chlapci: 2,1 l / za den

od 14 let a dospělí

ženy: 2,0 l / za den

muži: 2,5 l / za den

těhotné ženy přídavek 0,3 l / za den
kojící matky přídavek 0,7 l / za den

Zdroj dat: EFSA; MZČR

 

Za horka je potřeba příjem tekutin adekvátně navýšit 

V horku je situace trochu jiná, vlivem tepla dochází k většímu pocení, i odpar ze sliznic je zvýšený, a tudíž jsou ztráty vody vyšší, mnohdy velmi významně vyšší než jen za klidových podmínek. K zajištění správného metabolismu je ovšem potřeba takto nadměrně ztrácenou vodu nahrazovat – obvykle to znamená, že je potřeba více vypít. Během dne je vhodné konzumovat takové potraviny, které obsahují více vody. To znamená ovoce, zeleninu, jídla z nich a vývarové polévky. 

Jako nápoj se v horku nejlépe hodí pramenitá voda, voda z kohoutku, slabé, nejlépe bylinné čaje, hodně ředěné ovocné šťávy, voda ochucená citrusy, pár jahodami nebo mátou. Pro doplnění potem ztrácených minerálů a na prostřídání je možné vypít i půl litru slabě či středně mineralizované vody. Lze připustit případně slabé nebo ještě lépe nealko pivo. Alkohol ani černou kávu nelze do pitného režimu započítávat. 

Nápoje je vhodné volit rovněž podle individuálních hledisek, jednak aby chutnaly, a tudíž s pitím nebyl problém, jednak je třeba zohlednit i věk a charakter činnosti konkrétního člověka. Jiné nápoje potřebuje obézní osoba se sedavým zaměstnáním, a jiné nápoje si za stejných tepelných podmínek může dovolit sportující štíhlý člověk. Nadměrně sladké nápoje neprospějí nikomu, ale pro obézního znamenají zbytečnou kalorickou zátěž. 

Problém s nedostatkem tekutin se objevuje častěji u dětí; při hře, sportu či jakékoli činnosti, do které se zaberou a zapomínají pak na pití. Rizikoví jsou také senioři, jejichž pocit žízně bývá oslaben. 

To, že je příjem tekutin dostatečný, lze u zdravých osob orientačně ověřit podle toho, zda odchází v přiměřených intervalech a v odpovídajícím objemu světle žlutá moč. Tvoří-li se moči málo, nebo nehlásí-li se potřeba močit, či je-li moč tmavší než obvykle, znamená to, že organismus potřebuje víc tekutin, že se musíme napít. 

Kojence a velmi malé děti nelze do pití nutit. Je třeba jim tekutiny často nabízet. K orientačnímu posouzení slouží opět barva moči – na dětské plence nebo v nočníku by moč téměř neměla být vidět, žlutá barva znamená sníženou hydrataci. Jakékoli další známky snížené hydratace, jako malé množství moči oproti jindy, viditelný propad fontanel (měkkých míst na dětské hlavičce na styku lebečních kostí), nebo dokonce snížení napětí kůže, jsou u dítěte již známkou nebezpečné dehydratace. 


Foto: Shutterstock

Užitečné rady též od Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu 

Užitečná doporučení pro veřejnost na téma léto a pitný režim jsou zveřejněna také na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví – přímý link: http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/leto-a-pitny-rezim_1987_5.html . HSHMP doporučuje se s těmito informacemi rovněž seznámit. 

Zajímavé obecnější informace týkající se pitného režimu v širším kontextu obsahuje dále tematický osvětový leták Státního zdravotního ústavu nazvaný výstižně „Pitný režim.“ Tento leták je možné stáhnout zde.  

 

V Praze 10. 8. 2018 
MUDr. Danuše Antošová
odborný rada – Kancelář ředitele HSHMP 

 

Příloha

 

Zdroj: HSHMP