Bezpečnost potravin

Za první čtyři měsíce udělili hygienici v Praze stravovacím zařízením pokuty za bezmála 800 tisíc korun

Vydáno: 24. 5. 2018
Autor: HSHMP

Tisková zpráva HSHMP ze dne 24. 5. 2018.

822. Tolik stravovacích zařízení za první čtyři měsíce letošního roku navštívili a překontrolovali pražští hygienici a v období od ledna do konce dubna v nich vykonali celkem 869 kontrol. Kontroly pražských hygieniků se uskutečnily zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování a kavárnách. Za zjištěné nedostatky jsme od začátku roku udělili celkem 126 finančních sankcí v celkové výši 792 tisíc korun,“ upřesňuje šéf Hygienické stanice hlavního města Prahy Jan Jarolímek a dodává, že za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 35 napomenutí.  
„Důležitou součástí státního zdravotního dozoru, který na území hlavního města realizujeme, je rovněž odběr vzorků pokrmů a také surovin k jejich výrobě k následným laboratorním analýzám. Ty ověřují zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost,“ popisuje Jarolímek s tím, že od začátku roku bylo odebráno 39 vzorků, z nichž prozatím žádný nebyl vyhodnocen jako nevyhovující.  
Mezi nejčastější nedostatky, které pražští hygienici zjišťují, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků a to ve 20 % případů. Obecné požadavky na potravinářské prostory nebyly splněny ve 13 % provozoven. Stav, konstrukce a instalace zařízení ve styku s potravinami nevyhověly platným legislativním požadavkům v 11 % kontrolovaných případů. V 8 % z celkového počtu kontrol se objevila nedostatečná provozní hygiena. V 9 % pak nebyly dodrženy postupy založené na zásadách HACCP – preventivním systému stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli.  
Ve sledovaném kontrolovaném období pražští hygienici nemuseli přistoupit k okamžitému uzavření žádné z kontrolovaných provozoven.
 
V Praze dne 24. 5. 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

  

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):