Bezpečnost potravin

Za prodej nevyhovujícího a klamavě označeného medu uložila SVS pokuty přesahující 200.000 Kč

Vydáno: 9. 4. 2018
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 9. 4. 2018.

Státní veterinární správa (SVS) již několik měsíců prošetřuje distribuci nevyhovujícího a klamavě označeného medu od pražské společnosti Honeypack. Předmětem šetření SVS jsou výrobky, které neodpovídají ve svých smyslových znacích a fyzikálně-chemických parametrech požadavkům na med, navíc jsou nesprávně označeny. Celkově mělo v rámci tří problematických šarží být na trh uvedeno 720 balení medu. Některým subjektům zapojeným do distribuce medu byly dosud uloženy pokuty v souhrnné výši přes 200.000 Kč. Další přestupková řízení v rámci případu běží. 
 

Jedná se následující výrobky:

Med květový lesní, 900 g, DMT: 1. 10. 2018, Honeypack, s.r.o.

Med květový akátový, 900 g, DMT: 1. 10. 2018, Honeypack, s.r.o.

Med květový lužní, 900 g, DMT: 1. 10. 2018, Honeypack, s.r.o.

 

Laboratorní vyšetření ukázala, že uvedené medy nesplňovaly požadavky v několika parametrech. Byly naměřeny nevyhovující hodnoty pro přirozeně se vyskytující enzymy a cukry. V případě medu květového lesního byl navíc prokázán přídavek sladového cukru a nevyhovovaly jeho smyslové znaky – chuť byla netypická a připomínající svařený cukr. U medu květového akátového neodpovídal botanický původ deklaraci výrobce.  A v případě medu květového lužního se prokázala přítomnost karamelu. Všechny tři výrobky pak byly nesprávně označeny.

SVS při svém prověřování dosud zjistila, že na distribuci uvedených výrobků se podílely kromě společnosti Honeypack s.r.o. další obchodníci Jiří Šilar, Jan Löffelmann a firma Duraz Hold s.r.o. Medy následně byly nalezeny v malých prodejnách potravin v různých regionech ČR.

SVS přistoupila k několika opatřením. Všem uvedeným podnikatelským subjektům byl vydán zákaz uvádění zmíněných výrobků na trh. SVS si rovněž od těchto subjektů vyžádala předložení veškerých dokladů o distribuci medu. Dotčení obchodníci v současnosti čelí dalším přestupkovým řízením ve věci udělení pokut.

SVS byla na uvedené výrobky upozorněna na základě šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jež kontrolovala tyto výrobky v tržní síti.

Zdroj: SVS