Bezpečnost potravin

Xylella v oblasti Apulie: existuje možnost genetické diverzity?

Vydáno: 24. 8. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vypracoval na žádost Evropské komise stanovisko k možnému výskytu heterogenní populace patogena Xylella fastidiosa na jihu Itálie.

 

Úřad EFSA dospěl na základě přezkoumání aktuálních vědeckých poznatků k závěru, že neexistuje žádný důkaz o výskytu heterogenní populace Xylella fastidiosa v oblasti Apulie v jižní Itálii.  

Stanovisko Vědeckého panelu pro zdraví rostlin úřadu EFSA je posledním ze tří výstupů, které se zabývají řadou otázek Evropské komise týkajících se X. fastidiosa v Apulii. V tomto jediném stanovisku  řeší Panel otázku existence genetické diverzity X. fastidiosa v Apulii, kde je zaznamenán epidemický výskyt onemocnění, postihujícího olivovníky a další rostliny.

Možnost, že v této oblasti Itálie se vyskytuje více genetických typů X. fastidiosa, připustila pouze jedna studie. Odborníci na zdravotní stav rostlin úřadu EFSA tvrdí, že neexistuje žádný důkaz, který by v současné době podporoval tuto hypotézu.

Panel dospěl k tomuto závěru na základě revize nejnovější vědecké literatury a sekvenční analýzy DNA vzorků odebraných v Apulii. Ve všech dokumentech se uvádí, že vzorky DNA odebrané z olivovníků a dalších rostlin patří ke stejnému typu sekvence, označenému „ST53“.

Pro sekvenční analýzu Panel použil speciální databázi založenou v roce 2005, která obsahuje sekvence DNA téměř 300 vzorků X. fastidiosa. Panel zdůrazňuje, že k poskytnutí komplexnější odpovědi na toto téma jsou zapotřebí další studie založené na větším objemu vzorků, které by měly zahrnovat kompletní sekvenční analýzu genomu X. fastidiosa.

 

 

Zdroj: EFSA