Bezpečnost potravin

Xylella: Na seznam hostitelů bylo přidáno 37 nových druhů rostlin

Vydáno: 4. 5. 2020
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA aktualizoval databázi hostitelských rostlin patogena Xylella fastidiosa.

 

Jako hostitelé patogena Xylella fastidiosa byly identifikovány další druhy rostlin, nově celkem 37 druhů. Většina z nich byla přirozeně (nikoli uměle) infikována a byla zjištěna jak v zemích EU (Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko), tak i v mimounijních zemích (USA a Írán). Mezi nové hostitele patří běžné okrasné, planě rostoucí a komerčně pěstované rostliny, jako je turan (Erigeron sp.), smil vlnatý (Helichrysum stoechas), pistácie pravá (Pistacia vera) a tomel japonský (Diospyros kaki).

Nově identifikované druhy zahrnul úřad EFSA do nejnovější aktualizace databáze rostlin, které slouží jako hostitelé X. fastidiosa. Seznam nyní obsahuje 595 druhů rostlin; u 343 druhů byla infekce prokázána alespoň dvěma detekčními metodami v přírodních nebo pokusných podmínkách.

Aktualizace byla dokončena na základě komplexních rešerší nejnovější vědecké literatury, hlášení internetovému informačnímu systému Evropské unie Europhyt (European Union Notification System for Plant Health Interceptions) a rovněž na základě výsledků vlastních činností úřadu EFSA typu „horizon scanning“.

Některé současné údaje o kmenech X. fastidiosa a zeměpisných souřadnicích byly kvůli větší přesnosti a konzistenci databáze aktualizovány nebo modifikovány.

Databáze poskytuje vědcům a hodnotitelům rizik zásadní důkazy a pomáhá manažerům rizik v zavedení kontrolních (dozorových) a dalších fytosanitárních opatření, jako jsou např. kontroly rostlin k sadbě.

 
Zdroj: EFSA