Bezpečnost potravin

Xylella: EFSA hodnotí roli révy vinné

Vydáno: 25. 11. 2015
Autor: KM EFSA

Hodnocení úřadu EFSA ukázala, že révu vinnou nelze vyloučit jako potenciální hostitelskou rostlinu bakterie Xylella fastidiosa kmene CoDiRO.

Odborníci na zdraví rostlin úřadu EFSA dospěli k závěru, že révu vinnou nelze vyloučit jako potenciální hostitelskou rostlinu kmene bakterie Xylella fastidiosa, který napadá olivovníky v jižní Itálii.

Závěr úřadu EFSA je součástí hodnocení nedávno provedených studií a experimentů probíhajících v oblasti Apulie, kde se kmen CoDiRO bakterie X. fastidiosa poprvé vyskytl v říjnu 2013.

Stephan Winter, vedoucí pracovní skupiny, která vyhodnocovala informace, uvedl: „Výsledky dosud provedených studií jsou velmi slibné a poskytují dobrý základ pro další práci, která by mohla vyloučit révu vinnou jako hostitelskou rostlinu tohoto kmene bakterie. Naše hodnocení však ukazují, že i když réva vinná není hlavním hostitelem kmene CoDiRO a rostliny zjevně nejsou napadeny v polních ani laboratorních podmínkách, neexistuje v současné době jednoznačný důkaz, že by réva vinná nemohla být zdrojem infekce.“

Úřad EFSA prověřoval průzkumy z vinic nacházejících se v ohnisku zóny, kde je prokázán výskyt X. fastidiosa CoDiRO; výsledky experimentální infekce révy vinné CoDiRO X. fastidiosa; a výsledky experimentálního přenosu X. fastidiosa CoDiRO s využitím hmyzích vektorů.

Polní pozorování neposkytla důkazy o infekci révy vinné, rovněž žádné rostliny révy vinné použité v pokusech nebyly infikovány v důsledku inokulace nebo kontaktu s hmyzem. Pracovní skupina však nemohla jednoznačně vyloučit možnost, že by réva vinná byla hostitelskou rostlinou CoDiRO.

Odborníci uvedli, že i když polní pozorování byla negativní, nejsou k dispozici informace o infekčních populacích vektorů vyskytujících se ve vinicích.
U inokulačních pokusů projevili odborníci pochybnosti, které se týkaly omezeného počtu vinic, postupu inokulace a použití pouze jedné odrůdy révy vinné.
U pokusů s přenosem vektory nebyla zcela známa aktivita hmyzu a množství bakterií použitých k inokulaci pokusných rostlin.

Druhy rodu Vitis jsou uvedeny v seznamu rostlin, na něž se od vypuknutí infekce X. fastidiosa v oblasti Apulie vztahovala ochranná opatření. Dokumenty zkoumané úřadem EFSA byly italskými orgány předloženy Evropské komisi, aby mohlo být zažádáno o vyškrtnutí rodu Vitis z tohoto seznamu.

Nové hodnocení navazuje na vědecké stanovisko EFSA zveřejněné v září 2015, které dospělo k závěru, že ošetření horkou vodou je efektivní ochranou proti všem kmenům X. fastidiosa v rozmnožovacím materiálu révy vinné.

Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin