Bezpečnost potravin

XXIX. mezinárodní konference „Racionální použití hnojiv“

Vydáno: 24. 10. 2023
Autor: ČZU

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 9 hodin se koná 29. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv zaměřená na na nové trendy ve výživě a hnojení zemědělských plodin v souvislosti se změnami v technologiích pěstování.

Místo konání: aula ČZU v Praze

PREZENČNÍ FORMOU

Konference „Racionální použití hnojiv“ (29. ročník) není letos věnována problematice jednotlivých živin, půdní organické hmotě, vápnění, ale prezentuje se zcela výjimečnou tématikou „Novými trendy ve výživě a hnojení zemědělských plodin“. V souvislosti s ochranou životního prostředí, s dynamickým rozvojem zemědělské techniky i novými minerálními hnojivy a jejich kvalitou se mění pěstební technologie (technologie strip till, zonální aplikace hnojiv, změna meziřádkové vzdálenosti – změna architektury porostu atd.). V souvislosti s trendem sekvestrace uhlíku v zemědělských půdách se stále více uplatňují bezorebné technologie, případně technologie s omezeným zpracováním. Na tyto faktory je nutno reagovat změnami v systému výživy i hnojení rostlin. Vzhledem k omezeným časovým možnostem je pozornost věnována pouze významným plodinám na orné půdě. Přitom garanti jednotlivých témat představují špičkové odborníky z univerzit i výzkumných ústavů. Proto také věříme, že na konferenci zazní kreativní a originální myšlenky a že rozšíří naše znalosti.

Zdroj: ČZU