Bezpečnost potravin

XVII. ročník konference „Rostlinolékařské dny“

Vydáno: 2. 11. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Ve dnech 5. - 6. listopadu 2014 se v Pardubicích uskuteční XVII. ročník "Rostlinolékařských dnů".

Ve dnech 5. – 6. listopadu 2014 se v Pardubicích uskuteční XVII. ročník „Rostlinolékařských dnů“, které jsou tradičně pořádány Českou rostlinolékařskou společností. Letos se spoluúčastní kromě MZe, AK ČR, ČAZV také ÚKZÚZ. Tématem letošního ročníku je „Integrovaná ochrana rostlin pro zdraví, výnosy a kvalitu“.

Účast ÚKZUZ bude zajištěna vystoupením ředitele ústavu Ing. Daniela Jurečky v rámci slavnostního zahájení konference a dále odbornými přednáškami našich expertů Ing. Jakuba Beránka, vedoucího Oddělení metod integrované ochrany rostlin a Ing. Miroslava Floriána, Ph.D., ředitele Sekce zemědělských vstupů.

ÚKZÚZ bude prezentovat svoji činnost také prostřednictvím posterů a informačních materiálů.

Těšíme se, že se opět můžeme zviditelnit v očích široké veřejnosti, pro kterou je celá akce určena.
 

Zdroj:  ÚKZÚZ