Bezpečnost potravin

XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

Vydáno: 5. 3. 2014
Autor: KM EFSA

VFU Brno, 28. 5. 2014

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Ústav hygieny a technologie mléka

Oborová rada pro hygienu a technologii potravin

a

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci
s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,
Ministerstvo zemědělství

 pořádají

dne 28. května 2014

XVI. konferenci mladých vědeckých pracovníků
s mezinárodní účastí

Místo konání: VFU Brno

Konference je určená pro prezentování výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.

Přihláška a další informace jsou dostupné na webu VFU na internetové adrese http://fvhe.vfu.cz/konference/aktualni-konference/.

Zdroj: VFU Brno: Aktuální konference FVHE VFU Brno, 2014