Bezpečnost potravin

XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny – Hygiena a technologie potravin

Vydáno: 29. 5. 2018
Autor: VFU Brno

Konference se koná 17. a 18. října v aule VFU Brno.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Státní veterinární správa ČR

pořádají
17. a 18. října 2018 konferenci 

Hygiena a technologie potravin
 XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny
 100. výročí založení VŠ zvěrolékařské v Brně

Místo konání: Brno, aula VFU Brno

Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší aktuální výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU pošlete do 31.7.2018.

Další informace:
http://cit.vfu.cz/konference/lh2018/

 

Zdroj: Společnost pro výživu