Bezpečnost potravin

XLVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Vydáno: 3. 5. 2017
Autor: czechfoodchem.cz

Symposium se bude konat ve dnech 22.-24. 5. 2017 ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem.

Letošní XLVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se koná ve Skalském Dvoře ve dnech 22.-24. května 2017.

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické jako každoroční setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Již od vzniku tohoto symposia s mezinárodní účastí v roce 1970 jsou jeho spolupořadateli Ústav analýzy potravin a výživy (dříve Ústav chemie a analýzy potravin) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Program letošního, již XLVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat úvodní blok přednášek na téma „Inovativní technologie pro potraviny vysoké kvality“. Symposium bude uspořádáno formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

Všechny zájemce o účast prosíme, aby vyplnili a odeslali “on-line“ formulář Závazné přihlášky k účasti, a to nejpozději do 10. května 2017. Připomínáme, že je stále možné přihlašovat posterová sdělení, a to až do 10. května 2017.

 

Zdroj: czechfoodchem.cz