Bezpečnost potravin

XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Vydáno: 23. 2. 2016
Autor: ČSCH

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se bude konat 23. - 25. května 2016 ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem.

XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se bude konat ve dnech 23.-25. 5. 2016 tradičně ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem.

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické jako každoroční setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Již od vzniku tohoto symposia s mezinárodní účastí v roce 1970 jsou jeho spolupořadateli Ústav analýzy potravin a výživy (dříve Ústav chemie a analýzy potravin) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. 

Program letošního, již XLVI. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat úvodní blok přednášek na téma „Falšování potravin a surovin pro jejich produkci“. Symposium bude uspořádáno formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem 2016 Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

Další informace o vědecké náplni symposia společně s Předběžnou přihláškou a Přihláškou příspěvku naleznete na webové stránce http://www.czechfoodchem.cz/.

Zájemci o účast mají vyplnit a odeslat “on-line“ formulář Předběžné přihlášky k účasti a případně Přihlášky příspěvku, a to nejpozději do 25. března 2016. Zájemcům, kteří se přihlásí Předběžnou přihláškou, budou v dubnu zaslány informace o předběžném programu a výzva k podání Závazné přihlášky.

 

Zdroj:  http://www.czechfoodchem.cz/