Bezpečnost potravin

XIII. ročník vědecké konference „Mladí vědci – bezpečnost potravinového řetězce“

Vydáno: 6. 8. 2021
Autor: KM EFSA

Online konference se bude konat dne 7. prosince 2021.

Národní kontaktní bod Slovenské republiky pro vědeckou a technickou spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (NKB EFSA), který byl zřízen na Odboru bezpečnosti potravin a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pořádá již XIII. ročník vědecké konference s názvem „Mladí vědci – bezpečnost potravinového řetězce“. Spoluorganizátorem letošního ročníku konference je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích.

Konference je určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů; a dále pro mladé vědecké pracovníky do 35 let, kteří působí v oblasti potravinového řetězce.

Cílem konference je soustředit tyto mladé lidi na jednom místě a umožnit jim prezentovat výsledky své práce mezi svými vrstevníky a před Vědeckým výborem konference. Konference současně představuje možnost navázat kontakty s kolegy ze Slovenska a České republiky. Účastníci mohou prezentovat výsledky svých závěrečných či výzkumných prací, ale i trendy, týkající se všech oblastí potravinového řetězce – od zdraví rostlin, přípravků na ochranu rostlin, kontaminantů, krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat (welfare) až po potravinářské výrobky. Konference je plně otevřená českým zástupcům, prezentace přednášek budou akceptovatelné (pouze) v českém a slovenském jazyku.

Vzhledem k tomu, že stále není možné odhadnout vývoj epidemiologické situace v souvislosti s pandemií COVID-19, půjde po technické stránce o jednodenní online akci dne 7. prosince 2021 (prostřednictvím aplikace TEAMs), což umožní realizovat konferenci za jakýchkoliv podmínek.

Konference je bez konferenčního poplatku, termín pro zaslání přihlášky pro aktivní i pasivní účast je 15. října 2021.

 

Přílohy 

 

Další podrobné informace naleznete přímo na stránkách organizátorů konference:
https://www.mpsr.sk/xiii-rocnik-vedeckej-konferencie-mladi-vedci-bezpecnost-potravinoveho-retazca-online-7-decembra-2021/752-111-752-16969/

 

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR