Bezpečnost potravin

X. Kábrtovy dietetické dny se budou konat 25. 4. 2013

Vydáno: 23. 4. 2013
Autor: VFU Brno

Mezinárodní odborná konference na téma bezpečnost krmiv, dietetická, hygienická a produkční problematika krmiv a její vliv na zdravotní stav, užitkovost zvířat a bezpečnost potravin.

X. Kábrtovy dietetické dny
Datum: 25. dubna 2013
Pořádá:  Ústav výživy zvířat Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Místo: Hotel Avanti, Brno
Téma:  Bezpečnost krmiv, dietetická, hygienická a produkční problematika krmiv a její vliv na zdravotní stav, užitkovost zvířat a bezpečnost potravin, biotechnologie ve výživě a krmení.

Brno hostí přední evropské odborníky v oblasti veterinární dietetiky
Zemědělsko-potravinářské odvětví v Evropské unii každoročně vyprodukuje okolo 120 milionů tun krmiv. Kvalitní výživa zvířat je nezbytná, protože ovlivňuje zdraví zvířat a následně také zdraví lidí.

Ústav výživy zvířat Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádá 25. dubna 2013 u příležitosti 110. výročí narození prof. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. a 20. výročí novodobé historie Ústavu výživy zvířat jubilejní X. Kábrtovy dietetické dny. „Tématem odborné konference s mezinárodní účastí bude nejen bezpečnost krmiv, ale také dietetická, hygienická a produkční problematika krmiv a její vliv na zdravotní stav, užitkovost zvířat a bezpečnost potravin,“ vysvětluje profesor Pavel Suchý, prorektor VFU Brno. Konference se bude věnovat také biotechnologiím ve výživě a krmení. Místem pořádání dietetických dnů je Hotel Avanti.

V rámci konference odprezentují specialisté na dietetiku nejnovější poznatky z oboru výživy zvířat. „Kromě perspektivy českého zemědělství a krmivářského průmyslu zazní také příspěvky o praktické garanci bezpečnosti krmiv, systému úřední kontroly v ČR či aktuálním tématu využití a substituce antibiotik v krmivech,“ přibližuje zaměření konference profesorka Eva Straková, přednostka Ústavu výživy zvířat VFU Brno. Výsledky výzkumu představí významné evropské kapacity na výživu, Jiří Zedník či Alfred Hera, ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Konference se zúčastní čelní představitelé evropských výzkumných ústavů a univerzit, významných krmivářských firem, ale také orgánů státní správy. „Mezi hlavními hosty přivítáme například rektorku Univerzity v Osijeku, profesorku Gordanu Králik, rektora z polského Opole, profesora Marka Tukindorfa, či ústředního ředitele Slovenské veterinární a potravinové správy, profesora Jozefa Bíreše,“ vyjmenovává hlavní hosty konference profesorka Straková. 

O účast na konferenci projevují tuzemští i zahraniční odborníci velký zájem. „Zájem o letošní Kábrtovy dny překračuje kapacitu, řadu přihlášených jsme museli odmítnout, odborných příspěvků přišlo takové množství, že by konference mohla trvat týden“ popisuje prorektor Pavel Suchý. Sborník konference tak obsáhne 77 odborných prací. Dietetické dny se v České republice pořádá jednou za dva roky. V každém sudém roce se přesouvají do Košic. Letošní ročník proběhne ve spolupráci s univerzitou v Záhřebu.

Konference nese jméno profesora Jaroslava Kábrta, vědce, vysokoškolského pedagoga, veterinárního lékaře, odborníka na chov, výživu a dietetiku domácích zvířat. Jaroslav Kábrt pracoval zejména na koncepci moderní výživy, využíval nové vědecké poznatky, zdůrazňoval vztah mezi výživou, zdravotním stavem a reprodukcí zvířete. Svou pedagogickou činnost doplňoval také rozsáhlou publikační aktivitou na úrovni vědecké, odborné i populární.

Zdroj:  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno