Bezpečnost potravin

Workshop na téma „Srovnávací in vitro studie metabolismu v regulačním hodnocení rizika pesticidů“

Vydáno: 3. 10. 2018
Autor: KM EFSA

Akce se uskuteční ve dnech 15. – 16. 11. 2018 v Parmě (Itálie) v prostorách úřadu EFSA.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá workshop s názvem „Srovnávací in vitro studie metabolismu v regulačním hodnocení rizika pesticidů“ (In vitro comparative metabolism studies in regulatory pesticide risk assessment). Akce se uskuteční ve dnech 15. – 16. 11. 2018 v Parmě (Itálie) v prostorách úřadu EFSA. Workshop je určen zájemcům z řad zainteresovaných skupin a odborníkům z oblasti in vitro studií metabolismu.  

Nařízení Komise (EU) č. 283/2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o účinných látkách, uvádí následující: „Aby byla stanovena relevance toxikologických údajů získaných na zvířatech a poskytnuto vedení při interpretaci zjištění a dalším definování zkušební strategie, musí být srovnávací studie metabolismu in vitro prováděny na zvířecích druzích, které budou použity v pivotních studiích, a na lidském materiálu (mikrosomy nebo neporušené buněčné systémy)”.

Tyto studie jsou základem pro identifikaci humánních metabolitů. Navíc, studie metabolismu mají významnou roli pro porozumění mechanismům toxicity zprostředkovaným endokrinními systémy a významu lidí ve vztahu k údajům o zvířatech při respektování důkazního přístupu (např. endokrinně zprostředkovaná toxicita štítné žlázy).

 

Experti budou:

  • Definovat minimální množství informací, které musí být poskytnuto ke splnění požadavku na příslušná data.
  • Definovat informace, které musí být vložené do protokolu studie.
  • Diskutovat klíčové prvky, které musí být vzaty v úvahu pro interpretaci výstupu studie/studií.
  • Diskutovat jak mohou být data k metabolismu využita při respektování důkazního přístupu pro endokrinně zprostředkované mechanismy toxicity.

 

Registraci je možné provést do 22. 10. 2018.

Program, podmínky registrace a další praktické informace naleznete na webové stránce http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181115-0