Bezpečnost potravin

Workshop MEMPRO 2020

Vydáno: 24. 8. 2020
Autor: PK ČR

Workshop se koná 15. října na VŠCHT PrahaIlustrace: czemp.cz

Dne 15. října 2020 se na VŠCHT Praha, v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí, koná již 6. ročník workshopu MEMPROPO 2020, který pořádá Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, s finanční a organizační podporou České technologické platformy pro potraviny. Tentokrát bude workshop zaměřen na čištění odpadních vod, což je v souvislosti s nedostatkem vody v krajině důležitý úkol, který vrací jednou použitou vodu opět do technologií. 

Podrobnosti na:
http://www.czemp.cz/cs/aktuality/workshop-membranove-procesy-v-potravinarstvi-mempropo-2020

Program je následující: 

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:05

Zahájení workshopu
(Ing. Jan Bartoň, CSc., Ing. Marek Šír, Ph.D.)

9:05 – 9:45

Proč je pro společnosti důležité strategické technologické plánování a vytvoření cestovní mapy
(Ing. Jakub Peter, Ph.D., ÚMCH AV ČR v.v.i.)

9:45 – 10:05

Výroba termostabilního koncentrátu syrovátkových bílkovin
(Ing. Jiří Ečer, MemBrain s.r.o.)

10:05 – 10:40

Využití elektrodialýzy pro snížení obsahu NaCl v odpadní vodě před biologickým odbouráním amoniakálního dusíku
(Ing. Jan Havelka, MemBrain s.r.o.)

10:40 – 11:00

Kávová přestávka

11:00 – 11:30

Opětovné využití odpadních vod
(prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha)

11:30 – 12:00

Přeměna odpadů ze zemědělství na živinové roztoky pro pěstování mikrořas (Ing. Marek Šír, Ph.D., VŠCHT Praha)

12:00 – 12:05

Závěr workshopu 
(Ing. Jan Bartoň, CSc., Ing. Marek Šír, Ph.D.)

 

 

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Bartoň, CSc.
CZEMP z.s.
Mánesova 1580
47002 Česká Lípa
Mobil: 00420725103963
http://www.czemp.cz/ 

 

Zdroj: PK ČR