Bezpečnost potravin

Workshop EFSA k potravinářským přídatným látkám

Vydáno: 28. 3. 2014
Autor: KM EFSA

Brusel, 28. 4. 2014

Veškeré potravinářské přídatné látky schválené k používání v EU před 20. lednem 2009 musí být předhodnoceny z pohledu bezpečnosti, jak je uvedeno v Nařízení Komise (EU) č. 257/2010. EFSA v rámci hodnocení se musí vzít v úvahu všechna relevantní vědecká data, vč. původních posudků. Z tohoto důvodu EFSA vyhlašuje výzvy k poskytnutí souvisejících toxikologických studií a dat o způsobech a množství používání potravinářských aditiv.

V souladu se svou politikou otevřenosti a transparentnosti pořádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v Bruselu dne 28. 4. 2014 workshop “The re-evaluation programme of food additives according to Commission Regulation (EU) 257/2010”.

Cílem workshopu je seznámit všechny zainteresované strany s návrhem pracovního programu na roky 2014 – 2016, pokud jde o přehodnocování potravinářských aditiv a výzev k poskytnutí dat.

Přihlásit se k účasti na workshopu je možné on-line na webu EFSA do 10. 4. 2014.

Veškeré informace a on-line formulář k přihlášení naleznete ZDE.

Zdroj: EFSA: Stakeholder workshop: Food additives re-evaluation programme according to Commission Regulation (EU) 257/2010