Bezpečnost potravin

Workshop EFSA k hodnocení alergenicity GMO

Vydáno: 21. 4. 2021
Autor: KM EFSA

On-line, 15. - 16. 6. 2021

15. června 2021 od 13:30 do 18:00
16. června 2021 od 14:00 do 18:00

GMO Panel EFSA v roce 2017[1] publikoval vodítka pro hodnocení alergenicity GM rostlin, která se zaměřila na nežádoucí alergické reakce na potraviny vyvolané IgE a non-IgE mechanismy.

Diskutována byla například role in-vitro testů stravitelnosti bílkovin a byla publikována následná externí zpráva EFSA[2]. EFSA diskutuje užitečnost in vitro testů a celkový současný přístup k hodnocení alergenicity a jaký další výzkum a regulatorní opatření jsou potřeba k zaplnění mezer v hodnocení rizik bílkovin získaných z biotechnologických produktů a nových potravin.

Cíle workshopu
Cílem workshopu je představit současný stav poznání v oblasti hodnocení alergenicity a definovat jaké specifické prvky hodnocení je třeba vyvinout k dalšímu posunu poznání. Formulování specifických požadavků na hodnocení alergenicity bílkovin a jejich bezpečnosti obecně je naléhavé ve smyslu požadavku na udržitelné potravinové systémy (EC Food2030[3]; EFSA[4]). K dosažení tohoto cíle je třeba spolupráce všech zainteresovaných, akademické a vědecké mezinárodní komunity.

Struktura workshopu
Úvodní přednášky vytvoří prostor pro výměnu názorů na hodnocení alergenicity a další kroky. Workshop se bude konat formou jediného plenárního zasedání.

Na konci workshopu budou shrnuty hlavní diskusní body. EFSA zpracuje krátkou zprávu shrnující diskusi, která bude publikována, spolu s prezentacemi, na webu úřadu.

Další informace a on-line přihlašovací aplikaci najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

[1] https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=food2030
[2] https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.e170622
[3] https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4862
[4]
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1765