Bezpečnost potravin

WHO publikuje výsledky hodnocení mikrobiálního rizika potravin

Vydáno: 21. 8. 2004
Autor:

WHO vydala tři nové tituly z řady publikací zabývajících se posuzováním mikrobiologického rizika potravin, zahrnujících sledování listerií v RTE-potravinách a přítomnost mikroorganismů v dětské výživě.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala tři nové tituly ze své řady publikací zabývajících se posuzováním mikrobiologického rizika potravin, zahrnujících sledování listerií v RTE-potravinách a přítomnost mikroorganismů v dětské výživě. Svazky č. 4 a 5 z uvedené série se vztahují k posuzování rizika Listeria monocytogenes v hotových pokrmech včetně čerstvého mléka, zmrzliny, fermentovaných masných výrobků a za studena uzených ryb. Svazek 4 obsahuje souhrn výsledků hodnocení, obsahem svazku 5 je kompletní přehledná technická zpráva. Hodnocení bylo prováděno mezinárodním týmem odborných vědeckých pracovníků s využitím početných mezinárodních zdrojů. Svazek 6 obsahuje závěry ze společného jednání expertů WHO a FAO o mikroorganismech, speciálně o Enterobacter sakazakii v sušené dětské výživě, která se v současné době stává značným zdravotním problémem. Zasedání se konalo v Ženevě v únoru 2004. Všechny tři zprávy jsou k dispozici on-line na adrese, resp.zde
http://www.foodsafetytoday.com