Bezpečnost potravin

WHO poprvé zveřejnila doporučení ke snížení rizika vzniku demence a Alzheimerovy choroby

Vydáno: 21. 6. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP o prevenci Alzheimerovy choroby

Jen málokdo letos, v pátek 14. června 2019, zaznamenal významné životní jubileum vztahující se k osobnosti německého psychiatra Aloise Alzheimera. V tento den od narození tohoto významného odborníka uplynulo rovných 155 let. Alzheimer jako první kdysi na jedné z odborných konferencí v roce 1906, bez většího zájmu tehdejší vědecké veřejnosti, referoval o „podivně těžkém onemocnění mozkové kůry“. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, proto dodatečně širokou veřejnost s touto událostí seznamuje. Alzheimerova choroba je mozkové onemocnění, kterým jen v České republice trpí cca 180.000 lidí, v Evropě kolem sedmi milionů a na celém světě, dle odhadů, až padesát milionů pacientů. Toto onemocnění je pojmenováno právě po zmiňovaném velikánovi světové psychiatrie.   

Před několika týdny navíc vůbec poprvé v historii publikovala Světová zdravotnická organizace (WHO) své oficiální doporučení lidem na celém světě, jak rizika vzniku demence a Alzheimerovy choroby snížit. HSHMP proto touto cestou širokou veřejnost seznamuje i s tímto nedávno vydaným doporučením WHO.

TISKOVÁ ZPRÁVA WHO K PUBLIKOVANÝM DOPORUČENÍM

WHO lidem ve zveřejněném dokumentu radí se především dostatečně hýbat a nekouřit, neboť „aktivní životní styl je spojován se zdravým mozkem,“ stojí mimo jiné v dokumentu. Fyzická aktivita má podle všeho blahodárný vliv na zachování funkčnosti mozku. Kromě toho působí tělesná námaha proti vysokému krevnímu tlaku, který s sebou rovněž nese riziko úbytku poznávacích funkcí, jako je paměť, intelekt a motivace.   

Největším rizikovým faktorem pro rozvinutí demence je sice věk, ale podle WHO není toto onemocnění „přirozeným nebo nevyhnutelným následkem stárnutí“. Lidé by měli přestat kouřit, měli by si hlídat, aby jejich strava byla zdravá a vyvážená (vhodná je středomořská kuchyně), a alkohol by měli pít jen v umírněném množství. Odborníci také doporučují, aby pacienti nezanedbávali léčbu vysokého tlaku, vysokého cholesterolu a cukrovky. Naopak odrazují od používání vitamínů a potravinových doplňků coby prevence demence. Prý k ničemu nepomohou, a pokud je lidé berou ve vysokých dávkách, mohou být dokonce nebezpečné. Týká se to například vitaminu B nebo E, tobolek s rybím olejem a multivitaminových přípravků. 

FOTO č. 2: titulní strana publikovaných doporučení WHO  


Zdroj: WHO

Méně důkazů je zatím k dispozici ohledně toho, zda nástupu demence dokáže zabránit mentální trénink nebo společenská aktivita. „Žádná léčba demence sice neexistuje, ale aktivní přístup k rizikovým faktorům může nástup nebo rozvoj této nemoci zbrzdit nebo oddálit,“ píše se také ve zprávě.

Pojmem demence jsou označovány různé formy onemocnění, při nichž výrazně klesají duševní schopnosti člověka. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Nemocným ubývá během let duševních schopností a mění se jejich osobnost, řada z nich nepoznává své blízké, někteří bývají agresivní. Onemocnění postupně vede k závislosti pacienta na každodenní pomoci druhých. Některé studie prokázaly souvislost mezi těmito nemocemi a životním stylem a dalšími zdravotními aspekty. Na jejich základě také vznikla nedávno zveřejněná doporučení WHO.  

Alois Alzheimer v již výše zmiňovaném roce 1906 publikoval případ své pacientky Auguste Deterové, která předtím zemřela ve věku 55 let, jak Alzheimer referoval,  „zcela dementní“. Pitva ukázala, že v mozku zemřelé bylo mnoho bílkovinových usazenin a odumřelých nervových buněk. Alzheimer tak zjistil základní mechanismus nejtěžší a nejčastější formy stařecké demence: nadměrné ukládání jednoho druhu bílkoviny v mozkové kůře vede k odumírání nervových buněk. Proč se bílkovina tak masivně usazuje, není zcela jasné dodnes. Proto také zůstává Alzheimerova nemoc stále neléčitelná a její průběh lze pouze o několik měsíců až let zbrzdit, případně nástup choroby o několik let oddálit.

Alois Alzheimer se narodil 14. června 1864, studoval na několika prestižních univerzitách a doktorát z medicíny získal na univerzitě ve Würzburgu. Zemřel 19. prosince 1915 v polské Vratislavi.  

Alois Alzheimer nebyl jediný, kdo se počátkem 20. století věnoval plakům v mozkové kůře, které způsobují starým lidem onemocnění známé dnes pod jménem Alzheimerova choroba. V téže době se totiž výzkumům stejného onemocnění (avšak daleko podrobněji) věnoval i Oskar Fischer, pražský psychiatr a neuropatolog židovského původu a německé národnosti. Více v článku informací naleznete v článku:

 

Jak je na tom Praha?

Podle dokumentu „Zpráva o stavu demence 2016“ vydaného Českou alzheimerovskou společností, zůstává hlavní město Praha, v rámci České republiky, regionem s absolutně nejvyšším počtem lidí s demencí, kde v roce 2016 žilo 20 049 lidí s demencí. Oproti roku 2015 se počet nemocných zvýšil o 254. Naproti tomu nejméně lidí s demencí měl (absolutně) v roce 2016 Karlovarský kraj – 4 067 osob, který je současně krajem s nejnižším počtem obyvatel.  

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu (SZÚ) souvisící s daným tématem – ke stažení; shlédnutí; seznámení:  

LETÁČKY  

Nenechte svuj mozek zahálet, nebude pak mít na Alzheimera ani pomyšlení (pdf; 7,3 MB)  

Nenechte svůj mozek zahálet, nebude pak mít na Alzheimera pomyšlení I (pdf; 17,73 MB)  

Prevence je zábavnější než demence (pdf; 2,98 MB)  

Dopřejte svému mozku rozkoš – myšlení, poznávání, tvoření (png; 424 kB)  

Rozluštěte, jaké potraviny se skrývají pod zdánlivě nesrozumitelnými slovy… (pdf; 1,31 MB)  

Kartičky k zapamatování (pdf; 1,84 MB)

 

VIDEOSPOTY  

21. září – Mezinárodní den Alheimerovy choroby  

Prevence je zábavnější než demence!

 

V Praze 18. 6. 2019  

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP  

            

Příloha

 

Zdroj: HSHMP