Bezpečnost potravin

WHO podporuje zákaz používání antibiotických prostředků na podporu růstu

Vydáno: 21. 8. 2003
Autor:

V roce 1999 v Dánsku dobrovolně vyloučili používání antibiotik jako prostředků na podporu růstu při produkci prasat a drůbeže. WHO kladně hodnotí dánský experiment. Zákaz používání antibiotických propagátorů růstu v EU schválen od roku 2006.

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala zprávu podporující iniciativy k zákazu používání antibiotik jako propagátorů růstu u zvířat, jejichž maso je určeno k humánní konzumaci. Nízké dávky antibiotik v krmivech podporují růst zvířat pravděpodobně tím, že se potlačují mírné infekce v chovech. U bakteriálních patogenů však používání antibiotik přispělo ke zvýšení rezistence vůči antibiotikům. Rezistence se progresivně rozšířila na bakterie patogenní pro člověka a vedla k výskytu infekcí, které pomocí antibiotik nejde zlikvidovat.
V roce 2000 WHO prvně doporučila, aby používání propagátorů růstu bylo při produkci masa zakázáno. Ve své nové zprávě, kterou sestavila mezinárodní skupina deseti odborníků, jsou zhodnoceny výsledky, kterých bylo dosaženo v Dánsku, kde došlo ze strany dánských farmářů k dobrovolnému vyloučení používání propagátorů růstu u kuřat a prasat od roku 1999. Ve zprávě docházejí autoři k závěru, že v Dánsku se rezistence bakterií vůči antibiotikům u zvířat snížila o více než 90 %, a to s minimálními náklady pro farmáře.
Podle této zprávy nedošlo po vysazení antibiotik k žádnému zřetelnému nárůstu onemocnění zvířat. Před zákazem bylo 60–80 % bakterií Enterococcus odebraných u dánského dobytka odolných vůči antibiotikům. Dnes je to 5–35 %. WHO tak došla k závěru, že vyloučením antibiotik jako propagátorů růstu se “dramaticky snížila” zásobárna genů, které udělují rezistenci vůči klinicky významným humánním antibiotikům.
Dánsko patří k největším exportérům vepřového masa na světě. Náklady na produkci vepřového masa se zvýšily o 1 %, což by podle WHO mohlo být kompenzováno zvýšenou důvěrou spotřebitelů v maso a sníženými náklady na zdravotní péči. V případě produkce drůbeže se náklady na produkci nezměnily.
Podle WHO, sekce pro infekční onemocnění vyjadřuje nová zpráva větší podporu zákazu používání antibiotických preparátů na podporu růstu. Zkušenosti z Dánska by se mohly s výhodou využít i v jiných zemích, dokonce i v rozvojových, kde se rychle rozvíjí produkce masa.
V EU byl odsouhlasen úplný zákaz antibiotických prostředků na podporu růstu od roku 2006.

Zpráva WHO o dopadu ukončení používání antimikrobiálních prostředků na podporu růstu v Dánsku
Všeobecné zásady WHO pro snižování antimikrobiální rezistence u zvířat určených pro výrobu potravin
Informace Komise o strategii Evropského společenství vůči antimikrobiální rezistenci

www.newscientist.com