Bezpečnost potravin

Welfare drůbeže při porážce: identifikované problémy, navržená opatření

Vydáno: 21. 11. 2019
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA navrhl opatření k řešení problémů týkajících se welfare drůbeže během porážky.


Foto: Shutterstock

Úřad EFSA navrhl opatření k řešení problémů týkajících se welfare zvířat nejčastěji pozorovaných během porážky drůbeže pro výrobu potravin a k tlumení chorob.

Komplexní přehled, který byl nyní zveřejněn, zahrnuje celý proces porážky od příjmu drůbeže přes omráčení až po vykrvení a usmrcení. Identifikuje řadu problémů v oblasti welfare – jako je bolest, žízeň, hlad nebo omezený pohyb – a pokud je to možné, navrhuje preventivní a nápravná opatření.

Většina problémů je způsobena pochybením personálu (např. kvůli nedostatku školení a kvalifikovaných pracovníků). Doporučení EFSA proto zdůrazňuje význam náležitého proškolení personálu v různých fázích porážky a jasné určení rolí a odpovědnosti.

Nová vědecká stanoviska jsou první z řady aktualizací welfare zvířat při porážce požadovaných Evropskou komisí. Úřad EFSA v roce 2020 zveřejní další stanoviska týkající se prasat (březen), skotu (červen) a dalších druhů (prosinec).

Všechna  jsou založena na nejnovějších dostupných  vědeckých  poznatcích a vytvořena po  konzultaci
s odborníky na welfare zvířat z členských států EU.

Závěry využije Evropská komise při jednáních se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) zaměřených na sladění přístupů k welfare zvířat při porážce.

 

Zdroj: EFSA