Bezpečnost potravin

Webináře EFSA: Jak připravit podklady k požadavkům na dovoz vysoce rizikových rostlin

Vydáno: 24. 1. 2019
Autor: KM EFSA

Termín: 12. února 2019 od 10:30 a od 15:30 hodin

Článek 42 nařízení (EU) 2016/2031 zavádí koncept “vysoce rizikových” rostlin, čímž jsou myšleny rostliny, které představují pro území EU riziko nepřijatelné úrovně z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů.  

Dne 18. prosince 2018 byl publikován dočasný seznam vysoce rizikových rostlin, jejichž dovoz bude na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2019 zakázán. Národní autority v oblasti ochrany rostlin ze třetích zemí mohou požádat o výjimky pro rostliny nebo rostlinné produkty na základě poskytnutí relevantních dokumentů Evropské komisi. EFSA tyto dokumenty použije jako podklad pro hodnocení rizik příslušné komodity.

Dne 31. října 2018 EFSA publikoval technickou zprávu týkající se požadavků na informace předkládané k požadavkům na dovoz vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jak stanovuje čl. 42 nařízení (EU) 2016/2031.

Cílem tohoto webináře, který je určen především národním autoritám pro ochranu rostlin ze třetích zemí, je pomoci s přípravou a zasláním potřebných dokumentů.

Programy webináře10:30 15:30

V průběhu webináře budou účastníci moci zasílat své dotazy, které zástupci EFSA budou ústně či písemně zodpovídat po úvodní prezentaci. Záznam (nahrávka) webináře bude následně zveřejněn.

Webináře se uskuteční dne 12. února 2019. První v 10.30 – 11:30 hod., druhý v 15:30 – 16.30 hod.

Upozornění pro účastníky:
Z technických důvodů je max. počet účastníků 500 (akceptováno bude prvních 500 přihlášených).

Online registrace k účasti na prvním webináři (10:30 – 11.30 hod.) je možná zde.
Online registrace k účasti na druhém webináři (15:30 – 16:30 hod.) je možná zde.

Zdroj: EFSA