Bezpečnost potravin

Webinář: Podpora úřadu EFSA malým a středním podnikům

Vydáno: 17. 5. 2019
Autor: KM EFSA

Webinář se koná 24. května 2019.

Zkušenost úřadu EFSA získaná v posledních letech se žadateli ukazuje, že řada malých a středních podniků (small and medium-sized enterprises, SMEs) čelí problémům při přípravě žádostí. S cílem pomoci těmto subjektům organizuje úřad EFSA dne 24. května 2019 v době od 10:30 do 11:00 hodin cíleně zaměřený webinář.

Protože tyto malé a střední podniky představují výraznou skupinu žadatelů na úrovni EFSA, oddělení žádostí EFSA (Applications Desk) nedávno spustilo pilotní projekt týkající se administrativní kontroly návrhů dokumentace před jejím předložením. Výstupem tohoto projektu je doporučení, aby iniciativy věnované malým a středním podnikům byly jednoduché, snadno přístupné, flexibilní a dosažitelné v jakékoliv fázi procesu žádosti. Proto úřad EFSA spustil nové podpůrné iniciativy zaměřené na žádosti od malých a středních podniků.

Při tomto webináři budou prezentovány následující podpůrné aktivity:

1. Administrativní podpora při přípravě žádosti
2. Monitoring žádostí předložených úřadu EFSA
3. Rychlé zpracování dotazů předložených ze strany malých a středních podniků
4. Úřední registr malých a středních podniků

Webinář je zaměřen na jakýkoliv malý nebo střední podnik, který zamýšlí podat žádost o schválení produktu úřadu EFSA nebo se zájmem o aktivity úřadu EFSA v oblasti regulovaných produktů.

Během tohoto webináře mohou malé a střední podniky předložit návrhy nebo nápady na rozvoj dalších iniciativ a vyjádřit tak svoje specifické požadavky k procesu podávání žádostí o schválení produktů. Navíc, účastníci mohou zaslat otázky k uvedeným čtyřem aktivitám, které zástupci úřadu EFSA zodpoví ústně nebo písemně, bude-li to tak požadováno. Úřad EFSA zajistí rovněž videozáznam webináře dostupný po této akci.

Počet účastníků je omezen na 500 osob.

Další podrobné informace, sdělení pro účastníky apod. najdete na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190524

Agenda: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/190524/190524-a.pdf

Registrační formulář: zde