Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: softwarový nástroj pro hodnocení rizik bílkovin významných z pohledu celiakie

Vydáno: 8. 6. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 30. června 2022, 16:30 – 18:00

Podle pokynů GMO panelu EFSA pro alergenicitu by měl být pro posouzení schopnosti nových bílkovin v potravinách a krmivech vyvolat celiakii pro každý případ zvlášť použit přístup modelování HLA-DQ peptidů. Dosud však takový modelovací nástroj určený speciálně pro účely hodnocení rizik není k dispozici. Veřejně přístupný softwarový nástroj vyvinutý pro tyto účely poskytne robustnější, transparentnější a reprodukovatelnější hodnocení bílkovin. 

Za tímto účelem EFSA vyvíjí softwarový nástroj se schopností identifikovat peptidy vážící se na proteiny HLA-DQ2 a/nebo HLA-DQ8 a předpovídat jejich vazebnou afinitu. EFSA pořádá veřejný webinář dne 30. června 2022, na kterém představí dosavadní stav vývoje nástroje. Tato aktivita by měla rovněž usnadnit testovací fázi nástroje, která bude probíhat do dubna/května 2023.

Webinář je určen stakeholderům EFSA, včetně žadatelů, členských států, nevládních organizací, akademické obce, výzkumných skupin nebo všech osob z řad veřejnosti, které mají zájem porozumět metodám používaným EFSA při hodnocení bezpečnosti bílkovin. Účastníci budou mít během webináře možnost pokládat dotazy.

Po skončení akce bude záznam webináře a prezentace zveřejněny na internetových stránkách EFSA.

On-line registraci a další informace najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA