Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Horizontální skenování v oblasti zdraví rostlin

Vydáno: 13. 5. 2020
Autor: KM EFSA

On-line, 9. června 2020, 13:30 – 14:30 hod.

Aby byla EU připravena na rizika v oblasti zdraví rostlin, provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin horizontální skenování, aby získal informace o nových, již se vyskytujících či znovuobjevujících se škodlivých organizmech, které by mohly být hrozbou pro teritorium EU.

Ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem EK (JRC), které vyvinulo a ve spolupráci s odbornými pracovišti členských států provozuje systém MEDISYS, EFSA denně monitoruje média a odbornou literaturu a měsíčně vydává newsletter, kterým představuje celosvětově nejdůležitější nové škodlivé organizmy. S novými nebo již se vyskytujícími neregulovanými organizmy, identifikovanými během tohoto monitorování jsou seznámeny Evropská komise a členské státy, které následně rozhodují o přijetí preventivních opatření.

Nejnovější články zachycené při této monitorovací aktivitě jsou dostupné na speciální stránce systému MEDISYS věnované aktivitám EFSA v oblasti zdraví rostlin.

Účelem tohoto webináře, jednoho ze série webinářů uspořádaných EFSA v roce 2020, tedy v Mezinárodním roce zdraví rostlin, ve kterém současně vstupuje v platnost nový právní rámec v oblasti zdraví rostlin, bude prezentovat uvedené horizontální skenování, se zaměřením na metodologii skríningu a výsledky.

Program webináře a on-line registrační formulář naleznete na webu EFSA.

V průběhu webináře budou moci účastníci zasílat otázky, na které bude EFSA odpovídat. Záznam webináře bude zveřejněn.

Více informací o práci EFSA v oblasti zdraví rostlin, vč. horizontálního skenování je možné najít na dedikované webové stránce EFSA k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin.

Upozornění pro účastníky:
Z technických důvodů je počet účastníků omezen na 500 (prvních přihlášených).

Zdroj: EFSA