Bezpečnost potravin

Vztah mezi omega-3 indexem a hyperglykémií v závislosti na tělesné hmotnosti

Vydáno: 23. 1. 2023
Autor: CZVP SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

V nové studii v USA řešili vztah mezi polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem n-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA; 20:5n3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22:6n3), a rizikem diabetu 2. typu.

Cílem studie bylo zjistit souvislost mezi indexem omega-3 (erytrocytární EPA + DHA) a glykemickým stavem v závislosti na indexu tělesné hmotnosti (BMI).

Do studie byly zahrnuty průřezové údaje z rutinních klinických laboratorních vyšetření s celkem 100572 osobami staršími 18 let a BMI ≥ 18,5 kg/m2.

Z celkového počtu pacientů mělo 10 % hyperglykémii (hladina plazmatické glukózy nalačno ≥ 126 mg/dl) a 24,7 % normální hmotnost, 35,0 % nadváhu a 40,3 % obezitu. Poměr šancí (OR) hyperglykemie byl nepřímo úměrný indexu omega-3, ale s rostoucím BMI slábl. OR (95% CI) porovnávající kvantil 5 s kvantilem 1 tak činily 0,54 (0,44-0,66) ve skupině s normální hmotností, 0,70 (0,61-0,79) ve skupině s nadváhou a 0,74 (0,67-0,81) ve skupině obézních. Podobný průběh byl pozorován i u EPA a DHA zvlášť.

Tato studie naznačila, že nízký index omega-3 je spojen s vyšším rizikem poruchy metabolismu glukózy, a to nezávisle na BMI.

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 21.1.23

Zdroj: SUNYOUNG JO at al.; Nutrients; 2022 Oct 20;14(20):4407. doi: 10.3390/nu14204407.

Literatura

  1. American Diabetes Association 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care. 2021;44:S15–S33. doi: 10.2337/dc21-S002. – DOI – PubMed
  2. Bellou V., Belbasis L., Tzoulaki I., Evangelou E. Risk factors for type 2 diabetes mellitus: An exposure-wide umbrella review of meta-analyses. PLoS ONE. 2018;13:e0194127. doi: 10.1371/journal.pone.0194127. – DOI – PMC – PubMed
  3. Centers for Disease Control and Prevention . National Diabetes Statistics Report, 2020. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Dept of Health and Human Services; Atlanta, GA, USA: 2020.
  4. Hall R.M., Strong A.P., Krebs J.D. Importance of low carbohydrate diets in diabetes management. Nutr. Diet. Suppl. 2016;8:9–19. doi: 10.2147/NDS.S74719. – DOI
  5. American Diabetes Association 5. Facilitating Behavior Change and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care. 2021;44:S53–S72. doi: 10.2337/dc21-S005. – DOI – PubMed

 

Zdroj článku: CZVP SZÚ

Foto: Shutterstock