Bezpečnost potravin

Vznikla nová odborná platforma pro alternativní potraviny a nápoje

Vydáno: 15. 2. 2022
Autor: PK ČR

Tisková zpráva PK ČR

Foto: Shutterstock

Rostlinné náhražky, alternativní proteiny, hmyz, řasy, laboratorně vyrobené maso a další alternativy – vznikla nová odborná platforma pro alternativní potraviny a nápoje

Potravinářská komora České republiky spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny reagují na současné trendy a změny v nákupním chování spotřebitelů. Obliba rostlinných produktů v Čechách stále roste, spotřebitelé vyhledávají nejvíce alternativy mléka a mléčných výrobků, vysoká poptávka je také po rostlinných alternativách masa. To vše bylo důvodem pro vznik nové odborné Platformy pro alternativní potraviny a nápoje. K členství v platformě se přihlásilo 29 firem a organizací. 

Prioritou platformy má být zejména vytvoření odborného zázemí pro diskusi o této problematice, komunikaci legislativních otázek a informování spotřebitelů o výhodách i nevýhodách konkrétních alternativ. Ve spolupráci s akademickou obcí je do budoucna nezbytné nastavit jisté mantinely i pro alternativní výrobky tak, aby byly pro spotřebitele bezpečné.

„V České republice se zatím věnuje alternativám jen malá skupina českých potravinářských podniků a je tedy ten správný čas se touto problematikou více zabývat. Je to velká příležitost pro tuzemské podniky, jak zpestřit svoji nabídku na trhu, vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů, vyrábět z českých surovin a na českém území“, vysvětluje Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Podle aktuálních průzkumů došlo k meziročnímu zvýšení spotřeby rostlinných alternativ až o 30 %. Nejvíce zmiňovanými důvody, které spotřebitelé uvádějí, proč jsou pro ně alternativní produkty zajímavé, je snaha o větší ochranu životního prostředí a o konzumaci zdraví prospěšných potravin.  

Ustavujícího jednání nové platformy se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství náměstek pro řízení Sekce potravinářství Jindřich Fialka a ředitel Odboru potravinářství Martin Štěpánek. „Za ministerstvo zemědělství tuto aktivitu velmi vítáme, odborná platforma je velmi důležitá, lidé chtějí jíst zdravěji a lépe,“ říká náměstek Fialka a doplňuje: „středobodem našeho zájmu musí být spotřebitel!“

Navržený kandidát na předsedu platformy, ředitel společnosti Olma, tradičního výrobce mléčných výrobků, Martin Krystián zdůraznil, že je důležité vzít si to dobré z obou kategorií, jak z rostlinných, tak ze živočišných produktů. „Jsme zastánci vyvážené stravy, mléčné výrobky jsou významným zdrojem živin, dlouhodobé zkušenosti mohou navíc tradiční výrobci využít i pro zpracování výživově hodnotné rostlinné stravy, tak aby spotřebitel profitoval z benefitů obou těchto segmentů,“ upřesnil ředitel Krystián.

Téma rostlinných alternativ v současné době ve společnosti rezonuje, nicméně nad jednotlivými cíli strategie Farm to fork zaznívají z úst odborníků na zdraví a výživu jisté obavy. Srovnání obou typů produktů z pohledu zdraví a výživy i z pohledu dopadů na životní prostředí, dále z ekonomického pohledu, z pohledu výrobní technologie, regulativního pohledu, z pohledu bezpečnosti potravin a nepochybně i z pohledu spotřebitelského vnímání, to vše jsou otázky, které budou členové nové platformy intenzivně diskutovat.

 

Celá zpráva zde

Kontakty pro média:
Potravinářská komora ČR
tisková mluvčí Helena Kavanová

Zdroj: PK ČR