Bezpečnost potravin

Vzdělávací program Výživa ve výchově ke zdraví a nové pracovní sešity

Vydáno: 12. 12. 2011
Autor: Mgr. Světluše Bodoková

Nové pracovní sešity pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ jako pomůcka k "Výživě ve výchově ke zdraví".

Uživatelé webové stránky www.viscojis.cz/teens, jejímž prioritním posláním je informační podpora novému výukovému programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ, zde od prosince mohou najít novou učební pomůcku, pracovní sešity pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ k jednotlivým kapitolám tohoto programu.
Program Výživa ve výchově ke zdraví vznikl ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu.

Cílem tohoto programu, který je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ, je nabídnout jim kvalitní podpůrný vzdělávací produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Program je rozdělen do šesti základních témat:
– Živiny a voda,
– výživová doporučení,
– výživa a nemoci,
– nákazy z potravy a jejich prevence,
– otravy z jídla,
– potraviny a bezpečnost,

a každý pedagog má možnost vybrat si pro svou výuku buď celý program, nebo jeho jednotlivá témata.
Vznik sešitů podpořila myšlenka vytvořit pomůcku, která dá žákům možnost zajímavého způsobu, jak zjistit, co si z probrané látky zapamatovali. Tím, že sešity jsou interaktivní, nabízejí zábavnější a méně stereotypní formu procvičení jednotlivých témat, a v důsledku i lepší motivaci k učení. Žák zde není jen pasivním posluchačem, ale má možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se do ní zapojovat. Pracovní sešity obsahují i řadu takových úkolů, kdy student sám musí navrhnout řešení, které je dle jeho názoru nejvhodnější.

Šest pracovních sešitů pro osmé a deváté třídy ZŠ  (každý sešit je věnován jednomu ze základních témat výukového programu) je na webu www.viscojis.cz/teens  uloženo jako aktivní odkaz v hlavním článku titulní stránky webu. Názvy sešitů se shodují s názvy jednotlivých kapitol – tedy např. živiny a voda, výživová doporučení, otravy z jídla apod., stačí kliknout na patřičný odkaz zde a otevře se text toho kterého sešitu.
V roce 2012 se počítá rovněž s tiskovou verzí sešitů, které pak budou distribuovány do těch škol, jež o ně projeví zájem.

Související článek: zde