Bezpečnost potravin

Výzva zájemcům o spolupráci na přípravě výstupů EFSA

Vydáno: 18. 1. 2023
Autor: KM EFSA

EFSA sestavuje seznam odborníků poskytujících vědeckou a technickou podporu

EFSA publikoval výzvu k vyjádření zájmu, jejímž cílem je sestavit seznam osob (fyzických osob) s vědeckými odbornými znalostmi, které by EFSA pomáhaly při provádění přípravných prací (včetně činností souvisejících s daty) na podporu vědeckých činností EFSA a činností v oblasti komunikace o riziku s hlavním zaměřením na oblasti obecných hodnocení rizik a posuzování žádostí o povolení regulovaných výrobků, zejména v oblastech zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, biologických nebezpečí a chemických kontaminantů, pesticidů, zdraví rostlin, geneticky modifikovaných organismů pro použití v potravinách a krmivech, potravinářských přídatných látek, materiálů určených pro styk s potravinami, potravinářských enzymů, potravinářských aromat, doplňkových látek v krmivech, nových potravin, výživy a činností v oblasti společenských věd.

EFSA bude oslovovat odborníky zařazené na vzniklý seznam s konkrétními úkoly individuálně.

Seznam vzešlý z této výzvy a jeho případné další aktualizace jsou platné maximálně 5 let od prvního zveřejnění otevřené výzvy (tj. od 24. 10. 2022). Žádosti lze podávat kdykoli během doby platnosti výzvy, s výjimkou posledních tří měsíců této doby. Doporučujeme však podat žádost co nejdříve, protože úkoly mohou vzniknout kdykoli během platnosti seznamu.

EFSA si vyhrazuje právo kdykoli výzvu ukončit.

Veškeré informace a přístup do elektronického nástroje pro podávání přihlášek naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA