Bezpečnost potravin

Výzva k většímu snížení limitu metylrtuti v rybách

Vydáno: 9. 5. 2013
Autor: sukova1

Návrh Komise na snížení limitu TWI pro metylrtuť v rybách z 1,6 na 1,3 μg/kg tělesné hmotnosti za týden považují tři zdravotní a environmentální organizace za nedostatečné.

Tři zdravotní a environmentální organizace (European Environment Bureau Zero Mercury Working Group – ZMWG, Health and Environment Alliance – HEAL) vyzvaly úřad EFSA k snížení navrhovaného tolerovatelného týdenního příjmu (TWI) rtuti v rybách z 1,3 μg/kg pod  0,7 μg/kg tělesné hmotnosti. Odkazují na dvě nedávné zprávy ZMWG o riziku metylrtuti z ryb.

První zpráva „An overview of Epidemiological Evidence on the Effects of Methyl Mercury on Brain Development, and A Rationale for a Lower Definition of Tolerable Exposure“ sumarizuje epidemiologický výzkum o vlivu metylrtuti na vývoj mozku, přičemž využívá negativní případy, které se vyskytly v Japonsku.

Druhá zpráva „A New Global PictureEmerges prezentuje doporučení ZMWG, jaká opatření by měla být provedena vládami a dalšími stranami, aby se příjem rizika z metylrtuti snížil.

I když výše uvedené organizace vítají nejnovější návrh EFSA (stanovisko EFSA-Q-2011-00923) na snížení TWI z 1,6 μg/kg (stanoveno v r. 2003) na 1,3 μg/kg, považují to ještě za nedostačující. Některé studie ukazují na negativní efekt i v případě týdenní dávky 0,7 μg/kg, což je referenční dávka v USA.

Nesouhlasí zásadně s přístupem panelu pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM), který navrhl hodnotu 1,3 μg/kg s odůvodněním, že výhody z konzumace ryb převažují nad riziky.

Navíc je třeba brát v úvahu, že výhody a rizika se projevují rozdílně a individuálně.

Nestačí tvrdit, že“ většinou je výhodnější konzumovat velké množství ryb s nízkým obsahem metylrtuti než malé množství ryb“. Jenže existuje i minorita, která konzumuje mnohem více ryb než odpovídá průměru v EU, pro kterou jsou ryby hlavním zdrojem bílkovin, a která preferuje druhy ryb přirozeně obsahující vyšší množství metylrtuti. Ti jsou vystaveni nadměrnému množství metylrtuti.

Nejnovější EU-biomonitoring dospěl k závěru, že třetina lidí v 17 členských státech má obsah metylrtuti ve vlasech nad hladinou 0,56 μg/g, která je vědeckými studiemi uznávána jako bezpečná. To znamená, že 1,8 mil. dětí z 5,4 mil. narozených v evropských zemích je ohroženo nadměrnou hladinou metylrtuti od matky.

Sice je možné zvýšit výhody konzumace ryb a snížit rizika tím, že jsou vybírány ryby s přirozeně nižším obsahem metylrtuti. Ale na podporu tohoto cíle nejsou učiněny žádné politické kroky.

Výše uvedené organizace vyzývají, aby Komise požadovala od úřadu EFSA zpracování nového stanoviska. Vždyť EFSA neměl od Komise mandát odůvodňovat riziko z metylrtuti výhodami z konzumace ryb.

EU Food Law Weekly, 2013, č. 576, s. 5-6

Související informace:
Optimální míra konzumace ryb(2010)
Snížení využitelnosti metylrtuti z ryb(2012)
Koncentrace rtuti a selenu ve svalové tkáni různých druhů sladkovodních dravých ryb a jejich korelace(2012)
Přednosti a zápory konzumace mořských ryb(2012)
Rtuť v rybách (ČR, 2009)