Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva k většímu snížení limitu metylrtuti v rybách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Výzva k většímu snížení limitu metylrtuti v rybách

Vydáno: 9.5.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Návrh Komise na snížení limitu TWI pro metylrtuť v rybách z 1,6 na 1,3 μg/kg tělesné hmotnosti za týden považují tři zdravotní a environmentální organizace za nedostatečné.

Tři zdravotní a environmentální organizace (European Environment Bureau Zero Mercury Working Group – ZMWG, Health and Environment Alliance - HEAL) vyzvaly úřad EFSA k snížení navrhovaného tolerovatelného týdenního příjmu (TWI) rtuti v rybách z 1,3 μg/kg pod  0,7 μg/kg tělesné hmotnosti. Odkazují na dvě nedávné zprávy ZMWG o riziku metylrtuti z ryb.

První zpráva „An overview of Epidemiological Evidence on the Effects of Methyl Mercury on Brain Development, and A Rationale for a Lower Definition of Tolerable Exposure“ sumarizuje epidemiologický výzkum o vlivu metylrtuti na vývoj mozku, přičemž využívá negativní případy, které se vyskytly v Japonsku.

Druhá zpráva „A New Global PictureEmerges prezentuje doporučení ZMWG, jaká opatření by měla být provedena vládami a dalšími stranami, aby se příjem rizika z metylrtuti snížil.

I když výše uvedené organizace vítají nejnovější návrh EFSA (stanovisko EFSA-Q-2011-00923) na snížení TWI z 1,6 μg/kg (stanoveno v r. 2003) na 1,3 μg/kg, považují to ještě za nedostačující. Některé studie ukazují na negativní efekt i v případě týdenní dávky 0,7 μg/kg, což je referenční dávka v USA.

Nesouhlasí zásadně s přístupem panelu pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM), který navrhl hodnotu 1,3 μg/kg s odůvodněním, že výhody z konzumace ryb převažují nad riziky.

Navíc je třeba brát v úvahu, že výhody a rizika se projevují rozdílně a individuálně.

Nestačí tvrdit, že“ většinou je výhodnější konzumovat velké množství ryb s nízkým obsahem metylrtuti než malé množství ryb“. Jenže existuje i minorita, která konzumuje mnohem více ryb než odpovídá průměru v EU, pro kterou jsou ryby hlavním zdrojem bílkovin, a která preferuje druhy ryb přirozeně obsahující vyšší množství metylrtuti. Ti jsou vystaveni nadměrnému množství metylrtuti.

Nejnovější EU-biomonitoring dospěl k závěru, že třetina lidí v 17 členských státech má obsah metylrtuti ve vlasech nad hladinou 0,56 μg/g, která je vědeckými studiemi uznávána jako bezpečná. To znamená, že 1,8 mil. dětí z 5,4 mil. narozených v evropských zemích je ohroženo nadměrnou hladinou metylrtuti od matky.

Sice je možné zvýšit výhody konzumace ryb a snížit rizika tím, že jsou vybírány ryby s přirozeně nižším obsahem metylrtuti. Ale na podporu tohoto cíle nejsou učiněny žádné politické kroky.

Výše uvedené organizace vyzývají, aby Komise požadovala od úřadu EFSA zpracování nového stanoviska. Vždyť EFSA neměl od Komise mandát odůvodňovat riziko z metylrtuti výhodami z konzumace ryb.

EU Food Law Weekly, 2013, č. 576, s. 5-6

Související informace:
Optimální míra konzumace ryb(2010)
Snížení využitelnosti metylrtuti z ryb(2012)
Koncentrace rtuti a selenu ve svalové tkáni různých druhů sladkovodních dravých ryb a jejich korelace(2012)
Přednosti a zápory konzumace mořských ryb(2012)
Rtuť v rybách (ČR, 2009)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021