Bezpečnost potravin

Výzva k účasti na tendrech pro vzdělávací program BTSF 2015, realizace 2016 – 2017

Vydáno: 2. 12. 2015
Autor: ICBP

Výkonná agentura CHAFEA, kterou Komise pověřila řízením školicích programů BTSF, zveřejnila výzvy k účasti na výběrových řízeních.


Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny – CHAFEA,
kterou Komise pověřila řízením školicích programů BTSF („Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“), zveřejnila níže uvedené výzvy k účasti na výběrových řízeních.

Předmětem tendrů je organizace, management a realizace školicích aktivit Společenství soustředěných na systém ekologického zemědělství, na potraviny s chráněným označením kvality, původu, tradice a na rostlinolékařské průzkumy.

Školicí aktivity BTSF, uskutečňované převážně pro země EU, pro třetí a rozvojové země, jsou zaměřené pro zaměstnance příslušných orgánů, které se zabývají potravinovým a krmivovým právem a předpisy pro zdraví zvířat a rostlin.

Bližší informace je možné získat na informačním dni v Bruselu dne 15. 12. 2015

DG SANTE – Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin při EK má nadále základní vedení a funkci a kontrolu nad vzdělávacími aktivitami BTSF.

BTSF – Call for Tenders – 2015

Poslední termín předložení nabídek je stanoven na 12. únor 2016.


Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Lepešková
ivana.lepeskova@mze.cz