Bezpečnost potravin

Výzva k přihlášení do evropského programu ECDC (EPIET a EUPHEM)

Vydáno: 5. 9. 2018
Autor: SZÚ

Informace SZÚ, přihlášky je možno podat do 7. října 2018.

Výzva k přihlášení do evropského programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2019 Call for ECDC Fellowship Programme (EPIET and EUPHEM), EU track, cohort 2019.

Zájemci o účast v nové kohortě dvouletého evropského vzdělávacího programu v intervenční epidemiologii a mikrobiologii v oblasti veřejného zdraví “ ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU-track, kohorta 2019“ mohou podat přihlášky do 7. října 2018, 24:00 hodin CET .

Postup při přihlášení je uveden na webu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/call-ecdc-fellowship-programme-epiet-euphem-cohort-2019

Při podání on-line přihlášky je potřeba dodržet formální náležitosti uvedené v instrukcích ECDC. Výběr účastníků, kteří splňují kritéria, má několik kol. Úspěšní kandidáti zahájí svou dvouletou stáž od 11. září 2019, přičemž EU-track znamená, že dva roky (září 2019 – září 2021) budou stážisti působit na některém národním nebo regionálním institutu veřejného zdraví v zahraničí.

EPIET je zaměřen na intervenční a terénní epidemiologii v oblasti infekčních nemocí. Je určen pro lékaře, odborné pracovníky ve veřejném zdravotnictví, mikrobiology, veterináře a jiné odborné zdravotnické pracovníky s předchozí praxí ve veřejném zdravotnictví a se zájmem o obor epidemiologie. Program EPIET byl založen v roce 1995 za účelem vytvoření sítě odborníků vyškolených v terénní epidemiologii a posílení odborné pracovní síly v jednotlivých členských zemích v rámci Evropské Unie. Od roku 2007 spadá EPIET pod ECDC a patří mezi jeho základní programy.

EUPHEM je určen pro mikrobiology s medicínským, veterinárním nebo enviromentálním vzděláním se zájmem o využití mikrobiologických principů a metod v prevenci přenosných nemocí v oblasti veřejného zdraví. Program EUPHEM byl spuštěn v roce 2008 a od té doby do letošního desetiletého výročí se rozšířil záběr a navýšil každoroční počet účastníků. Cílem je vyškolit mikrobiology pro veřejné zdravotnictví a vybudovat evropskou síť těchto odborníků a lídrů v mikrobiologii pro veřejné zdraví. Vytvoření integrované sítě laboratorních odborníků v návaznosti na terénní epidemiologii ve veřejném zdravotnictví má přispět ke kontrole epidemií od jejich záchytu, přes šetření až po opatření.

Oba směry EPIET a EUPHEM spolu úzce spolupracují. Stážisti se zúčastní řady odborných školení k získání teoretických znalostí a základů metodologie k následnému plnění odborných úkolů na školícím pracovišti v oblasti surveillance, šetření epidemií, aplikovaného výzkumu, komunikace, vzdělávání odborníků apod. Účastníci programů EPIET a EUPHEM jsou přímo zapojeni do činností a na principu „learnig by doing“ získávají potřebné zkušenosti a dovednosti. Podílejí se aktivně na projektech svých hostitelských institutů, spolupracují spolu navzájem v průběhu „ECDC Fellowship Programme“, často i po skončení programu jako členové odborných sítí. Jednacím jazykem je angličtina. V řadě hostitelských institutů je požadována i znalost jazyka hostitelské země. Kromě velké časové a odborné náročnosti programu je oceňován přínos pro všechny zúčastněné, jak stážisty, tak hostitelská pracoviště a instituty, školitele i ECDC. ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM) je považován za základní program pro budování odborné kapacity v intervenční epidemiologii a mikrobiologii pro veřejné zdraví v EU/EEA.

Bližší informace o ECDC Fellowship Programme (EPIET and EUPHEM) může poskytnout MUDr.Hana Orlíková  hana.orlikova@szu.cz  nebo je najdete na https://www.ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem

Termín k podání přihlášky do ECDC Fellowship Programme (EPIET and EUPHEM), EU track, kohorta 2019 je 7. října 2018, 24:00 hodin CET, instrukce k přihlášení jsou na https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/call-ecdc-fellowship-programme-epiet-euphem-cohort-2019

MUDr. Hana Orlíková
National Focal Point for Training
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Zdroj: SZÚ