Bezpečnost potravin

Výzva k předložení návrhu propagačních programů v novém režimu propagace

Vydáno: 3. 3. 2016
Autor: SZIF

Informace SZIF k propagačním opatřením pro zemědělské produkty.

Dne 4. 2. 2016 zveřejnila Evropská komise (CHAFEA – The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) na svých webových stránkách výzvu k předkládání návrhu propagačních programů v rámci nové propagační politiky EU.

Předkládány mohou být jednoduché a složené (tzv. multinárodní) programy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008.

Návrhy mohou předkládat navrhující organizace (reprezentující sektor) dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008.

Termín pro předložení návrhu nových propagačních programů je do    28. 4. 2016 do 17.00 hodin bruselského času.

Bližší informace jsou dostupné zde:

Dalš relevantní informace budou včas zveřejněny.

Kontaktní údaje: propagace_eu@szif.cz

Zdroj: SZIF