Bezpečnost potravin

Výzva k předložení dat významných pro posouzení konverzního faktoru kalcium-L-methylfolátu a kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové, glukosaminové soli na ekvivalent folátu v potravinách

Vydáno: 14. 7. 2021
Autor: KM EFSA

Termín: 4. října 2021

Účelem této výzvy je poskytnout všem zainteresovaným příležitost zaslat EFSA studie významné pro posouzení vědeckých důkazů konverzního faktoru kalcium-L-methylfolátu a kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové, glukosaminové soli na ekvivalent folátu v potravinách (DFE).

EFSA se zejména snaží shromáždit nepublikované informace o srovnávací biologické dostupnosti obou sloučenin, které jsou předmětem zájmu, ve srovnání s podobným množstvím kyseliny listové nebo potravinářského folátu (v ideálním případě v ekvimolární dávce) a doplnit zjištěné nedostatky v
údajích.

Nepublikované informace získané v rámci této výzvy mohou být použity, pokud budou shledány relevantními pro toto vědecké hodnocení, v kombinaci s dalšími daty dříve získanými systematickým sběrem, pro analýzu, která bude součástí konečného vědeckého výstupu, který bude publikován na webu EFSA. V závislosti na typu studie může být tato kombinace udělána:

–  na agregované úrovni: agregovaná data z nepublikovaných studií kombinovaná s agregovanými daty z publikovaných studií;

–  na úrovni jednotlivých dat: jednotlivá data z nepublikovaných studií kombinovaná s individuálními daty z publikovaných studií;

–  textovou formou: komentované krátké shrnutí nepublikovaných studií doplněné krátkými shrnutími dalších
publikovaných studií.

Termín pro zaslání údajů je 4. října 2021

Veškeré informace k této výzvě naleznete v příloze nebo na webu EFSA.

Zdroj: EFSA