Bezpečnost potravin

Výzva k poskytnutí vědeckých údajů o patentní modři V (E 131)

Vydáno: 9. 6. 2011
Autor: MZe

Výzva EFSA. Nejzazší termín pro zasílání údajů je 1. září 2011.

V souladu s článkem 32 nařízení (EK) č. 1333/2008 a článku 5, 257/2010 vyzývá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) evropské vědce k zasílání vědeckých údajů o potravinářském barvivu patentní modř V (E 131).
Účelem výzvy k poskytnutí údajů EFSA je dát všem zájemcům a zainteresovaným organizacím, výzkumným ústavům, akademické sféře a průmyslu, možnost poskytnou úřadu všechny dostupné, zdokumentované informace pro zajištění efektivního přehodnocení tohoto aditiva. Nejzazší termín pro zasílání údajů je 1. září 2011.

Potravinářská barviva udělují potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla, nebo obnovují barvu, která byla během technologického procesu poškozena nebo zeslabena. Aby se zajistila bezpečnost určitých typů potravin, používají se při výrobě vysoké teploty, někdy i po dlouhou dobu. Řada barviv se používá ve výrobcích z důvodu uspokojování představ a očekávání spotřebitelů. Pro různé typy potravin jsou potřebné specifické typy barviv, například pro margarin a tavený sýr jsou zapotřebí barviva rozpustná v tuku, zatímco jiné výrobky vyžadují barviva rozpustná ve vodě (nápoje).

K poskytnutí potřebných údajů pro přehodnocení této přídatné látky Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin EFSA (ANS panel EFSA) v souladu s Vodítky pro předkládání hodnocení potravinářských přídatných látek Vědeckého výboru pro potraviny Evropské komise z roku 2001.

Podrobné informace a výzvu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. 
 
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/110606.htm

Zdroj: EFSA