Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o přídatných látkách

Vydáno: 27. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Zainteresované instituce a podniky mají dodat podklady týkající se některých již schválených skupin aditiv, a dále určité údaje o esterech montanových kyselin a šelaku.

Úřad EFSA vyzývá národní úřady, výzkumné instituce, potravinářské podniky a jiné podnikatele k poskytnutí publikovaných i nepublikovaných informací s relevantními údaji o některých přídatných látkách. U každé z následujících skupin jsou požadovány různě zaměřené údaje, které při zpracování stanovisek EFSA chybějí.

1) Aditiva z pěti funkčních tříd (regulátory kyselosti, protispékavé látky, ztužovače, zapouzdřovací látky, pěnotvorná činidla) schválených k aplikaci do potravin v EU (podrobnosti zde) – do 15. srpna 2012
Požadované informace se týkají
– vlastností hotových aditiv (čistota, velikost částic apod.)
– informací o výrobním procesu,
– analytických metod pro zjištění aditiv v potravinách a nápojích,
– údajů o toxikokinetice a toxicitě a dalších souvisejících s bezpečností.
Jsou požadovány studie, které již byly posuzovány Vědeckýcm výborem pro potraviny nebo Společným výborem expertů FAO/WHO, ale také i studie těmito výbory dosud neposuzované.
Není zájem o informace, které jsou předmětem jiné výzvy a jsou shromažďovány odděleně, jako je např. expozice lidí těmito aditivy z potravin, typické a maximální aplikované množství apod.
 
2) Estery montanových kyselin (E 912, minerální vosky k ošetření povrchu plodů; podrobnosti zde – do 1. června 2012.
3) Šelak (E 904, přírodní živice k ošetření povrchu plodů nebo dražé; podrobnosti zde) –  do 1. června 2012.
Požadované údaje pro látky pod bodem 2 a 3 se týkají
– četnosti použití a použitého množství při aplikaci jako potravinové aditivum,
–  údajů o migraci do potraviny
– informací o absorpci, distribuci, metabolismu a vylučování a informace, které lze využít pro převádění experimentů na zvířatech na reprezentativní údaje pro lidi,
–  podstaty a průběhu změn fermentačních produktů vytvářených v trávicím traktu,
– subchronické toxicity, genotoxicity, chronické toxicity, karcinogenity, reprodukční a vývojové  toxicity, nebo vědeckých závěrů, že takové studie nejsou pro posouzení bezpečnosti potřebné.  Pokud  některé takové údaje neexistují a nejsou známy vědecké závěry o jejich irelevantnosti, bylo by vhodné  zahájit nové studie s tímto zaměřením. Za tím účelem se uvádí zjednodušený sled výzkumných kroků.
Údaje mají být zaslány v připadě fyzické kopie (tištěné nebo jiné ) na adresu (Food Ingredients and Packaging Unit, Food Additives, EFSA, Via Carlo Magno 1/a, 43126 Parma, Italy) nebo elektronicky na foodadditives@efsa.europa.eu .