Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí dat o stearyl tartarátu a o určitých skupinách přídatných látek

Vydáno: 26. 7. 2012
Autor: KM EFSA

Zainteresované instituce a podniky mají dodat podklady týkající se stearyl tartarátu a některých skupin aditiv.

EFSA vyzývá národní úřady, výzkumné instituce, potravinářské podniky a jiné podnikatele k poskytnutí publikovaných i nepublikovaných informací s relevantními údaji o některých přídatných látkách. U každé z následujících skupin jsou požadovány různě zaměřené údaje, které při zpracování stanovisek EFSA chybějí.

1) Stearyl tartarát – do 30. listopadu 2012
Požadované informace se týkají
– způsobu používání a množství používané látky,
– vlastností látky (specifikace, čistota, složení, apod.),
– stability, reaktivnosti a chování látky v potravinách (např. během pečení),
– informací o výrobním procesu,
– analytických metod pro zjištění aditiv v potravinách,
– údajů o toxikokinetice a toxicitě a dalších souvisejících s bezpečností.

Bližší informace jsou dostupné na webu EFSA.
 

2) Různé přídatné látky patřící do různých funkčních skupin – do 1. ledna 2013
Výzva se týká těchto skupin aditiv:
– regulátory kyselosti
– nosiče
– stabilizátory
– sekvestranty
– protispékavé látky

Požadované údaje se týkají
– specifikací hotových aditiv (čistoty, velikosti částic, rozložení velikosti částic),
– výrobního procesu vč. purifikace, analytických a výrobních kontrol,
– dostupných analytických metod;
–  podstaty a průběhu změn fermentačních produktů vytvářených v trávicím traktu,
– subchronické toxicity, genotoxicity, chronické toxicity, karcinogenity, reprodukční a vývojové  toxicity, a dalších relevantních údajů.

EFSA zajímají původní studie dříve posouzené Vědeckým výborem pro potraviny, Společným výborem expertů pro přídatné látky do potraviny (JECFA) a dále vědecké práce a studie dříve těmito tělesy neposuzované.

Bližší informace jsou dostupné na webu EFSA.

Údaje mají být zaslány v případě fyzické kopie (tištěné nebo jiné ) na adresu (Food Ingredients and Packaging Unit, Food Additives, EFSA, Via Carlo Magno 1/a, 43126 Parma, Italy) nebo elektronicky na foodadditives@efsa.europa.eu.