Bezpečnost potravin

Výzva BfR k přehodnocení bezpečnosti stanolů

Vydáno: 20. 4. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Podle nizozemské studie mají rostlinné steroly nežádoucí účinky na cévy sítnice, což může být včasným projevem kardiovaskulárních chorob. FDA odkládá schválení tvrzení o účinku fytosterolů.

Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik BfR vyzývá k revizi stanovisek týkajících se rostlinných sterolů jako náhrady cholesterolu na evropské úrovni. Tato výzva je důsledkem zjištění nizozemské studie o nežádoucích účincích rostlinných sterolů na mikrocévy sítnice (viz stanovisko BfR 006/2012 z 1. 12. 2011).
Stav cév sítnice je stále více využíván pro včasnou diagnózu kardiovaskulárního rizika. Podle nizozemské studie může dlouhodobý vysoký příjem rostlinných sterolů, prostřednictvím margarinů, mléka či piva, znamenat kardiovaskulární riziko pro zdravé osoby. Vzhledem k nedostatečnému množství údajů zatím nelze potenciální riziko kvantifikovat.
Rostlinné steroly jsou obsaženy v malých množstvích v potravinách rostlinného původu na bázi olejů, ořechů, semen a obilovin. Tyto složky nejsou pro lidi esenciální a jsou lidským organismem obtížně využitelné. Rostlinné stanoly – hydrolyzované steroly nejsou přirozenou složkou potravin. Většina potravin obsahujících steroly a stanoly je považována za „novel foods“, které musí být posouzeny z hlediska zdravotního rizika.

Úřad EFSA sice doporučuje, aby denní příjem rostlinných sterolů a stanolů nepřekračoval 3 g, ale skutečností je, že potraviny s přidanými steroly a stanoly jsou ve značné míře konzumovány osobami, které netrpí zvýšeným cholesterolem.
Americký úřad FDA čelí tlaku výrobců doplňků stravy s fytosteroly a s ohledem na nové poznatky odkládá rozhodnutí o schválení tvrzení o pozitivním účinku fytosterolu. FDA navrhoval, že množství fytosterolů by v případě použití příslušného tvrzení týkajícího se vlivu na snížení LDL-cholesterolu, mělo být zvýšeno z 0,4 na 0,5 g v porci (RACC). Kromě toho by se tvrzení mělo týkat jen suplementů obsahujících esterifikované formy fytosterolu (nikoli volné fytosteroly).
 EU Food Law, 2012, č. 522, s. 13-14, 21-22
Objednávka kopie článku
Další informace