Bezpečnost potravin

Významný pokrok EFSA v oblasti dat o spotřebě potravin

Vydáno: 27. 4. 2018
Autor: KM EFSA

Tisková zpráva EFSA ze dne 26. dubna 2018

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zpřístupnil novou verzi Ucelené databáze dat o spotřebě potravin v EU (Comprehensive European Food Consumption Database), která poprvé zahrnuje také data posbíraná v rámci projektu EU Menu. Aktualizovaná databáze obsahuje nejnovější data posbíraná v členských státech, zahrnující více skupin populace a nové kategorie potravin, jako jsou např. energetické nápoje.

Cílem projektu EU Menu, který zahrnuje všechny věkové skupiny od tří měsíců do 74 let, je posílit sběru dat v členských státech, pokud jde o jejich kvalitu, úroveň detailu a harmonizaci sběru. V rámci projektu EU Menu poskytl EFSA od roku 2011 finanční a metodickou pomoc v oblasti sběru 21 zemím EU.

Všechna data obsažená v databázi jsou nyní klasifikovaná podle FoodEx2, klasifikačního systému který poskytuje detailnější a přesnější popis potravin a nápojů konzumovaných v EU, než jeho první verze.

Sofia Ioannidou, manažerka projektu EU Menu, k tomu říká: „Zpřístupnit harmonizovaná a detailní data o spotřebě potravin v EU byl jeden z dlouhodobých cílů EFSA. Dnes se stal realitou díky tvrdé práci členských států“.

Projekt EU Menu

EU Menu je výsledkem vývojového procesu započatého Vědeckým výborem EFSA již v roce 2005. V roce 2008 začal EFSA sbírat data o spotřebě potravin u dospělých na úrovni jednotlivých zemí Evropy pro jejich začlenění do své „Concise Database“. Následně byla vytvořena Ucelená databáze dat o spotřebě potravin v EU, která poskytuje extenzivnější a detailnější informace o většině zemí EU.

Zdroj: EFSA