Bezpečnost potravin

Význam jednotlivých druhů potravin ve výživě, glykemický index

Vydáno: 14. 3. 2014
Autor: ÚZEI

Přednášky tematicky zaměřené na potraviny, informační zdroje, význam jednotlivých druhů potravin ve výživě - v březnu 2014 v Knihovně Antonína Švehly

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly
pořádá výstavu kuchařek fondu knihovny a přednášky k problematice potravin v rámci akce Březen měsíc čtenářů v knihovnách 2014.

PŘEDNÁŠKY

 • 17. 3. 2014 v 16 hod
  Informace o potravinách v Knihovně Antonína Švehly

    Ing. M. Macháčková, ÚZEI
 • 19. 3. 2014 v 16 hod
   Informační centrum bezpečnosti potravin MZe
    O. Deutsch, MZe, Odbor bezpečnosti potravin
 • 24. 3. 2014 v 16.30 hod
  Význam jednotlivých druhů potravin v lidské výživě

    prof. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT, FPBT, Ústav analýzy potravin a výživy
 • 26. 3. 2014 v 16 hod
  Sacharidy, glykemický index potravin

    Mgr. D. Hrnčířová, Ph.D., 3. LF UK, Ústav výživy


Poznámka: vstupné zdarma

Místo: Dům zemědělské osvěty
Studovna Knihovny Antonína Švehly
Slezská 100/7  Praha 2

 
Více informací:  www.knihovnasvehly.cz

Ve výpůjční době každé pondělí a středu po celý měsíc březen probíhá v Knihovně Antonína Švehly v rámci akce „Šťastné dny“ registrace nových čtenářů zdarma.

 

 

Zdroj:  ZCK