Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzkumný ústav rostlinné výroby podpoří vzdělávání nových ekofarmářů v projektu Farmářská škola do kategorie

Aktuality > Aktuality
Biopotraviny (BIO)

Výzkumný ústav rostlinné výroby podpoří vzdělávání nových ekofarmářů v projektu Farmářská škola

Vydáno: 17.6.2022
Tisk článku
Autor: VÚRV
Tisková zpráva VÚRV

Foto: Shutterstock

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Mikuláš Madaras a ředitel Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s., Jan Valeška podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude spočívat především v poskytování poradenství, odborné praxe a zázemí pro výuku studentů v rámci projektu Farmářská škola. Vzdělávací program se zajímavým konceptem praktické výuky na ekofarmách tak získá cennou oporu v odborném partnerovi. 

Vzdělávací koncept Farmářské školy vychází vstříc velkému množství zájemců o praktické studium ekologického zemědělství. Výuka probíhá na ekologických a biodynamických farmách u nás i v zahraničí a je doplňována bloky teoretických přednášek českých i zahraničních lektorů z řad vysokoškolských profesorů i úspěšných ekozemědělských podnikatelů. Tříletý program je výjimečný zejména přenosem praktického know-how, které získávají studenti osobní zkušeností přímo na ekofarmách. Studenty jsou nejen mladí lidé zajímající se o studium zemědělství, ale i zemědělci s praxí zvažující přechod na ekologické či biodynamické hospodaření. Iniciátorem a realizátorem projektu je Asociace místních potravinových iniciativ ve spolupráci s Netzwerk Biodynamische Bildung a mezinárodním projektem FarmTRAIN. Zaměření a cíle školy jsou v souladu s plánem MZe (EU) rozšířit plochy ekologického zemědělství do roku 2030 na 25 % z celkové výměry zemědělské půdy. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby je účastníkem řady národních a mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj environmentálně šetrných systémů hospodaření a aktivně se podílí na přenosu vědeckých poznatků do praxe. „Zapojení do projektu Farmářské školy je pro nás jedním ze zajímavých a efektivních způsobů, jak lépe propojit oblast výzkumu s praxí a zavádět poznatky do praxe rychleji. Navíc tímto déle rozšiřujeme naše působení v procesu osvěty a vzdělávání, což je určitým způsobem i součástí našeho poslání,“ říká ředitel VÚRV Mikuláš Madaras. 

„Farmářská škola je naše nejmladší aktivita, která během krátké doby ukázala, že je zde celá řada lidí, kteří chtějí začít ekologicky hospodařit, ale nemají kde získat praktické dovednosti, a zároveň, že celá řada ekofarem u nás umí a chce předávat své dlouholeté zkušenosti. A tak jsme tyto dvě potřeby prostě propojili. Jsme rádi, že se můžeme v této práci opřít o tak významné instituce, jako je VÚRV i další aktéry sektoru ekologického zemědělství, dodává ředitel AMPI Jan Valeška. 

Spolupráce mezi institucemi bude spočívat především v možnosti využívání prostor a vybavení VÚRV pro výuku a činnosti, jako jsou polní dny, odborné semináře, zajišťování odborné praxe pro studenty a využití odborného know-how vědeckých a výzkumných pracovníků pro potřeby Farmářské školy.  

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory v České republice. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, rozvoj rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, oblast kvality a bezpečnosti potravin a produkci a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů. Kromě hlavního pracoviště v Praze-Ruzyni má ústav výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně.
www.vurv.cz  

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s., podporuje v lidech blízký vztah ke krajině, v níž žijí, a to především zkoušením a prožíváním nových přístupů k jídlu, krajině či půdě ve společnosti. Provozuje poradenskou činnost pro zemědělce a jedlíky zaměřenou na vznik komunitou podporovaného zemědělství a přístupu k půdě, popularizuje existenci a vznik místních potravinových systémů, vzdělává děti i dospělé prostřednictvím environmentálního vzdělávání pro školní i mimoškolní kolektivy, provozuje dětský zahradní klub předškolního vzdělávání, terénní výukové programy na komunitních zahradách či dlouhodobé vzdělávací programy pro mladé a začínající (eko)zemědělce.
www.asociaceampi.cz

 

Kontakt pro média:
Za VURV Lucie Čeňková, lucie.cenkova@makemyday.cz
Za VURV Martin Káš, kas@vurv.cz
Za AMPI Jiří Prachař, jirka@asociaceampi.cz


Zdroj: VÚRV

 

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021