Bezpečnost potravin

Výzkumný projekt FLABEL

Vydáno: 21. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Při hodnocení efektivity uváděných nutričních údajů na potravinách se jako bariéra ukázal nedostatek motivace k nákupu „zdravějších“ potravin a  nedostatek pozornosti věnované výběru.

FLABEL (Food Labelling to Advance Better Education for Life) je tříletý projekt, který se řešil v 7. rámcovém programu V&V v letech 2008–2011. Jeho cílem bylo posoudit, jak lze poskytováním informací o nutričním složení potravin napomoci spotřebitelům ve výběru potravin vhodných pro zdraví. Také měl být zpracován vědecký základ pro používání nutričních informací na obalech.

V listopadu 2011 byla předána zpráva o projektu s výsledky. Konzorcium projektu sestávalo z 13 partnerských týmů z 8 zemí (z akademické sféry, obchodu, malých podniků, neziskových organizací). Ti sledovali přes 37 000 výrobků rozdělených do 5 kategorií: sladké jemné pečivo, snídaňové cereálie, chlazené hotové pokrmy, sycené nealko-nápoje a jogurty (v 84 distribučních skladech v EU).

Pozornost byla zaměřena na různé typy nutričního značení. Bylo zjištěno, že 85 % výrobků má nutriční značení na přední straně obalu (většinou GDA), 48 % na zadní straně, 25 % na obou stranách.
Pokud jde o klíčové živiny (tuky, nasycené tuky, cukr a sůl), jsou spotřebitelé schopni produkty správně posoudit. Avšak jen minimálně využívají doplňkové informace jako „zdravotní“ loga, GDA, barvy semaforu. Spotřebitelé dávají přednost kompletním výživovým informacím, ale přitom se zájem o tyto informace neprojevil ve výběru potravin.
Existuje příliš mnoho faktorů rozptylujících pozornost při nákupu, takže nutričnímu značení věnují 25 až 100 milisekund (měřeno sofistikovaným přístrojem sledujícím oči).
Jako nejslibnější se jeví umístění informací o základních živinách a energii konzistentním způsobem na přední straně obalu. Propojení těchto informací se „zdravotním“ logem může zvýšit pozornost a dopad na výběr potravin, zvlášť když je spotřebitel pod časovým tlakem. Pozornost nepatrně zvýší i barevné provedení a údaje o použití v určitých situacích.
Spotřebitelé často posoudí, který výrobek je zdravější, ale nemají dostatek motivace, aby podle toho nakoupili.
Výsledky byly prezentovány na závěrečné konferenci FLABEL 24. – 25. 11. 2011.
EU Food Law, 2011, č. 510, s. 10-11
Předcházející informace: