Bezpečnost potravin

Výzkumné projekty EU se zaměřením na kvalitu a bezpečnost potravin

Vydáno: 14. 8. 2004
Autor:

Přehled výzkumných projektů řešených v EU za podpory Evropské komise v rámci tzv. integrovaných projektů (IP) a skupin/sítí odborných pracovišť (NoE) zabývajících se řešením určité konkrétní problematiky, která je pro země EU aktuální z hlediska zdraví spotřebitelů, vynakládání finančních prostředků na zdravotní péči, trvale udržitelného zemědělství aj.

V databázi výzkumných projektů podporovaných Evropskou komisí řešených v 6. rámcovém programu, v tématické prioritě “kvalita a bezpečnost potravin” je dosud (tj. k 12. srpnu 2004) obsaženo 12 projektů: 6 integrovaných projektů (IP) a 6 ve formě NoE.
Bližší informace o charakteru projektů IP a NoE a k jednotlivým výzkumným projektům jsou k dispozici pro registrované uživatele v Potravinářských aktualitách. Podmínky registrace zde.
 
Přehled IP:

1. QUALITYLOWINPUTFOOD (QLIF)
Zvyšování kvality a bezpečnosti a snižování nákladů v evropském potravinovém řetězci dodávajícím na trh potraviny z ekologické produkce a potraviny s nízkými vstupními náklady (low input food).

2. SEAFOODPLUS
Zvyšování zdravotního prospěchu a bezpečnosti potravin mořského původu.

3. LipGene (lg)
Strava, genomika a metabolický syndrom: analýza výživy, agro-potravinářství, sociálních a ekonomických hledisek.

4. SAFE FOODS
Zvyšování bezpečnosti potravin prostřednictvím nového integrovaného přístupu analýzy rizika z potravin.

5. WELFARE QUALITY
Integrace pohody zvířat (welfare) do potravinového řetězce sledujícího kvalitu potravin.

6. GRAIN LEGUMES
Nové strategie ke zlepšení luštěnin (grain legimes) určených pro potraviny a krmiva.

Přehled projektů NoE:

1. NUGO
 Evropská organizace pro nutrigenomiku – spojování výzkumu zaměřeného na genomiku, výživu a zdraví.

2. MED-VET-NET
Síť pracovišť zabývajících se prevencí a regulací zoonóz.

3. NEUROPRION
Prevence, regulace a management prionových onemocnění .

4. EADGENE
Evropská NoE pro genomiku v souvislosti s onemocněním zvířat s cílem zlepšit zdraví zvířat a bezpečnost potravin.

5. CASCADE
Chemikálie jako kontaminanty v potravinovém řetězci: NoE pro výzkum, hodnocení rizika, vzdělávání a poskytování informací.

6. GA2 LEN
Globální evropská síť pro alergii a astma.

Zdroj: europa.eu.int