Bezpečnost potravin

Výzkum ukázal, že biopotraviny nakupuje již více než 41 % domácností

Vydáno: 30. 9. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 9. 2014.

Biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají stabilní pozici v nákupních košících českých spotřebitelů. Výsledky výzkumu ukazují, že se oproti minulým letům zvýšil počet obyvatel, kteří nakupují biopotraviny, a to na 41 procent. Významně narostlo povědomí o označení biopotravin, a to nejen o národním, ale i o označení Evropské unie.

Biopotraviny pěstované v  ekologickém zemědělství bez použití chemických prostředků, jako jsou umělá hnojiva a postřiky, zná naprostá většina dotázaných. Ve srovnání s rokem 2008 se zvýšil podíl osob, které vědí o biopotravinách, z 92 % na 99 %. Nárůst zaznamenal i podíl domácností, které nakupují biopotraviny, a to z 37 % v roce 2010 na dnešních 41 %.

„Potvrzuje se trend zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o potraviny ekologického zemědělství. Jsem rád, že tomu tak je, neboť s tím roste i český trh s biopotravinami. Jejich sortiment je již nyní poměrně široký a zahrnuje pestrou škálu českých výrobků,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nejčastěji nakupovanými biopotravinami jsou mléčné výrobky, které si vybírá téměř 70 % z osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny pravidelně konzumují, dále zelenina a ovoce (66 % a 54 %), maso a uzeniny (téměř 40 % z těch, kteří nakupují biopotraviny). Zájem o zeleninu, ovoce, maso a uzeniny v bio kvalitě postupně narůstá, a to nejvýrazněji u ovoce a zeleniny (cca o 20 % za posledních 6 let).

Lidé nakupují biopotraviny častěji než dříve. Třetina populace si je donese z obchodu nebo trhu domů alespoň několikrát měsíčně, zatímco před 6 lety to byla pouze čtvrtina populace. Biopotraviny nejvíce nakupují ženy středního věku, nejméně často muži vyššího věku. Nejčastějším důvodem pro výběr biopotravin je to, že jsou zdravější (uvádí 2/3 osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny nakupují), dále jejich chutnost, větší šetrnost k přírodě. Jedním z podstatných důvodů uváděných respondenty průzkumu je soulad s jejich životním stylem a životní filozofií (30 % osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny nakupují).

Přibližně třetina osob uvádí, že nakupuje biopotraviny o něco více než před rokem.  Naopak nižší zájem o biopotraviny uváděli respondenti spíše výjimečně (každý dvacátý z nakupujících). Nejčastějším místem nákupu biopotravin jsou trhy, včetně farmářských, kam si pro biopotraviny chodí více než 60 % nakupujících. Dalšími místy jsou supermarkety, specializované prodejny, nákup přímo na farmě a běžný obchod s potravinami.  K novinkám patří nakupování biopotravin prostřednictvím internetu, které vyzkoušel každý dvacátý člověk zajímající se o biopotraviny. Zkušenost s biobedýnkami má 7 % nakupujících.

Znalost evropského i národního loga k označení biopotravin roste, je vyšší u žen než u mužů. Znalost poměrně nového loga Evropské unie pro biopotraviny vzrostla od roku 2010 z 9 % na 24 %  osob.   V domácnostech, kde se bio potraviny konzumují pravidelně, dosahuje znalost 37 %.

Rovněž povědomí o národním logu (produkt ekologického zemědělství) se zvyšuje, v roce 2010 znalo logo 54 % lidí, v letošním už téměř tři čtvrtiny populace. Znalost je opět vyšší mezi osobami, v jejichž domácnostech se biopotraviny nakupují, dosahuje 87 %.

Jaké jsou bariéry pro větší nakupování biopotravin, a proč je někteří lidé nejedí vůbec? Největší překážkou je cena. Tu uvádí jako překážku tři čtvrtiny osob, které biopotraviny nakupují, i těch, kteří je nenakupují.

Dalšími rozhodujícími faktory pro nakupující je omezený sortiment a dostupnost prodejny s biopotravinami. U osob, které biopotraviny nenakupují, je častým důvodem, kromě zvyku, že nevnímají rozdíl mezi bio a ne bio potravinami, nebo považují označování potravin za bio pouze za marketingový trik. Přibližně každý dvanáctý člověk, který biopotraviny nekupuje, nemá dostatek informací nebo ho to vůbec nezajímá.

Výzkum provedla společnost MEDIAN, s.r.o. v první polovině září na vybraném vzorku 630 respondentů (mezi osobami ve věku 18 – 65 let) z celé České republiky.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace Mze

 

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství