Bezpečnost potravin

Výzkum a inovace v oblasti potravin 2030 – Cesty k akci 2.0

Vydáno: 11. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace nedávno vydalo nejnovější vydání zásadní zprávy „Výzkum a inovace v oblasti potravin 2030 – Cesty k akci 2.0“ , která přináší aktuální informace o iniciativě Evropské komise Potraviny 2030, a která má být vodítkem pro budoucí úvahy o politice výzkumu a inovací v souvislosti s programem Horizont Evropa, strategiemi Od zemědělce ke spotřebiteli, Zelenou dohodou pro Evropu a dalšími oblastmi.

Zpráva uvádí 11 akčních cest, kde výzkum a inovace mohou konkrétně přinést společné přínosy týkající se výživy, klimatu, oběhového hospodářství a komunit, a to na různých úrovních: od místní až po mezinárodní. Zdůrazňuje také, že pro úspěch a lepší dopad je zásadní systémový interdisciplinární a transdisciplinární přístup k výzkumu a inovacím. Transformace nejsou pouze technické a akademické, ale zahrnují také sociální, právní, ekonomické, finanční, etické a filozofické rozměry, které je třeba plně začlenit do budoucí politiky a programů výzkumu a inovací.

Řízení pro změnu potravinových systémů
Transformace městských potravinových systémů
Potraviny z oceánů a sladkovodních zdrojů
Alternativní bílkoviny pro změnu stravování
Plýtvání potravinami a potravinové systémy účinně využívající zdroje
Svět mikrobiomu
Výživa a udržitelná zdravá strava
Systémy bezpečnosti potravin budoucnosti
Potravinové systémy v Africe
Data a digitální transformace
Potravinové systémy s nulovým znečištěním

V neposlední řadě zpráva zdůrazňuje význam přístupu „Jedno zdraví“. Jedno zdraví, integrovaná a systémová strategie v oblasti zdraví, zdůrazňuje vzájemné propojení zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí. Zpráva vyzývá ke zlepšení hodnocení rizik potravin tím, že se bude držet krok s vědou, připravovat se na budoucnost, podporovat udržitelné potravinové systémy, spolupracovat s organizacemi EU a mezinárodními organizacemi pro bezpečnost potravin a aktivně dodržovat zásady přístupu Jedno zdraví.

Za zmínku stojí, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl konzultován při vývoji cest „Alternativní bílkoviny pro změnu stravování“, pokud jde o hodnocení zdravotních rizik nových potravin EFSA; „Výživa a udržitelná zdravá strava“, pokud jde o nemoci související se stravou; a „Systémy bezpečnosti potravin budoucnosti“, pokud jde o metodiky hodnocení rizik a zprávy EFSA o ohniscích nákaz způsobených potravinami. Kromě toho je EFSA uváděn jako vzor mezi klíčovými partnery, kteří přispívají k vytvoření silného rozhraní mezi vědou a politikou v oblasti bezpečnosti potravin.

Zdroj: Evropská komise