Bezpečnost potravin

Výživová nutriční hodnota – kdy a jak má být označena na obalu?

Vydáno: 25. 1. 2012
Autor: SZPI

Výrobce je povinen uvést na obale výrobku výživové hodnoty pouze pokud při jeho označování, při uvádění do oběhu nebo v reklamě uvádí tzv. výživové tvrzení.

 • Související právní předpisy
 • Obecné informace
 • Způsob výpočtu a označování výživové hodnoty

  Údajem o výživové hodnotě se povinně označují potraviny, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení nebo potraviny, o nichž tak stanoví prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství. Tímto předpisem ES je například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění. Podle článku 7 citovaného nařízení se údaje o výživové hodnotě poskytují jak v případě uvedení výživového, tak i zdravotního tvrzení. Pokud se výživové tvrzení vztahuje na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo sodík, nebo je uváděno jakékoliv zdravotní tvrzení, uvádí se údaje obsažené ve skupině 2 – viz dále. Kromě toho musí být ve stejném poli, jako jsou uvedeny údaje o výživové hodnotě, případně uvedeno také množství látky nebo látek, k němuž se vztahuje výživové nebo zdravotní tvrzení, jež se neobjevuje ve výživovém značení.

  V případě doplňků stravy se údaje o výživové hodnotě poskytují v souladu s článkem 8 směrnice 2002/46/ES, resp. v souladu s § 3 odst. 1 pís. c) a d) vyhl. č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů.

  Zpracoval: OK – Oddělení komunikace (ÚI SZPI)
  Zpracoval: OKLC – Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI) 

  Zdroj:  SZPI