Bezpečnost potravin

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky

Vydáno: 27. 6. 2012
Autor: berankova1

Inovovaná Výživová doporučení jsou uvedena i ve vztahu k dětskému věku, k výživě těhotných a kojících žen a k výživě starších lidí.

Společnost pro výživu předložila inovovaná „Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR„. Dokument je ve formě určené  pro pracovníky, kteří se zabývají prevencí neinfekčních onemocnění  hromadného výskytu výživou a propagací správných stravovacích návyků.
Inovovaná Výživová doporučení jsou uvedena i ve vztahu k dětskému věku, k výživě těhotných a kojících žen a k výživě starších lidí.

V roce 2007 byl přijat pracovní dokument komise ES s názvem: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (bílá kniha). Uvedený dokument uvádí, že lze přepokládat, že 80 % případům nemocí srdce, cévních mozkových příhod, diabetu mellitu 2. typu a 40 % případům rakoviny by bylo možno předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu. Podle WHO většina hlavních faktorů, které se uplatňují nepříznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. V pořadí závažnosti jsou to: nadbytečný příjem soli, vysoký příjem alkoholu, nevhodné složení tuku, vysoký příjem energie a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny.

Inovovaná Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR zahrnují:

– Změny, kterých by mělo být dosaženo v nutričních parametrech, které jsou v souladu s výživovými cíli pro Evropu (WHO) a s doporučením evropských odborných společností
– Změny, ke kterým by mělo dojít ve spotřebě potravin u dospělé populace k dosažení uvedených cílů:
            – obecně
            – u těhotných a kojících žen
            – u starších lidí
– Zásady, které by měly být dodržovány pro jídelníček dítěte k dosažení optimálního růstu a vývoje dítěte a prevenci rozvoje civilizačních onemocnění
– Zásady, na které je třeba se zaměřit v kulinářské technologii
– Změny ve složení potravinářských výrobků, které jsou žádoucí k dosažení výživových cílů

Základním požadavkem je samozřejmě dosažení všech parametrů zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů při zachování principů bezpečnosti potravin.

Při tvorbě jídelníčku je třeba věnovat pozornost jak výběru potravin (je nutné sledovat údaje o složení na etiketách potravinářských výrobků), tak jejich úpravě. Strava by měla být dostatečně pestrá a přiměřená věku, pohlaví, pohybové aktivitě a zdravotnímu stavu.

Za Společnost pro výživu předložil „Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky“ autorský kolektiv: prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., a MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Znění Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR bylo projednáno a schváleno presidiem a správní radou Společnosti pro výživu.
Praha, 6. dubna 2012

„Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky“, konečné znění

Zdroj: Společnost pro výživu
           Výživa a potraviny, 67, 2012, č.3, s.80-82