Bezpečnost potravin

Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Vydáno: 30. 1. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Seminář se uskuteční 22. 2. 2023 online formou.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly online seminář prostřednictvím platformy Teams na téma: 

Moderní zemědělství používá integrovanou ochranu rostlin (IOR) jako základní nástroj omezování používání přípravků na ochranu rostlin. Podstatou IOR je optimální kombinace technologie zpracování půdy, hnojení, volby odrůd, střídání plodin, podpory užitečných organismů a ochrany rostlin proti škodlivým organismům.

Jako u pilířů každé stavby přitom nelze vyjmout jeden prvek, aniž by nedošlo k ohrožení stability zbytku. V cyklu přednášek zaměřených na IOR připravujeme již 8. seminář, nyní s názvem „Výživa rostlin jako součást IOR“.

Ideální by v praxi bylo dosažení tzv. harmonické výživy rostlin, což je cílevědomý systém racionálního hnojení půdy a rostlin, který vychází z objektivních informací o výživném stavu půdy konkrétního pozemku.

Potřebné informace k harmonizaci výživy může zemědělec získat z výsledků rozborů zkoušení půd (AZZP – agrochemické zkoušení zemědělských půd).

Cílem testování půd je předejít překročení stavu minima či maxima u jednotlivých živin a tím zabránit narušení harmonie zásoby živin v půdě, ale také poklesu její úrodnosti – degradaci půdy. Neméně důležitý je také obsah organické hmoty v půdě, kterou lze dodávat různými způsoby. 

 

Registrujte se prostřednictvím formuláře nejlépe do 20. 2. 2023.
Předběžný program akce najdete v příloze. 

Odkaz pro připojení k události bude brzy zveřejněn.

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ